Automaty na úhradu regulačních poplatků

V areálu FNB se nachází celkem 7 automatů, ve kterých je možné uhradit regulační poplatek (červeně a zeleně vyznačené na mapě níže). V zeleně vyznačených je navíc možné uhradit poplatek za vjezd do areálu FNB. V červeně vyznačených je možná úhrada pouze regulačního poplatku a jen v hotovosti.

Umístění automatů:

Budova 1 – před budovou u  vstupu do Cizineckého oddělení
Budova 2 (pohotovost LSPP) – ve vstupní chodbě
Budova 3 (Oční oddělení, Urologické oddělení, ORL, Neurologické oddělení) – 1. patro (Oční oddělení)
Budova 5 (Chirurgická klinika) – v přízemí u kartotéky v akutní ambulanci chirurgické kliniky (vchod od budovy 9)
Budova 5 (Oddělení dětská chirurgie a traumatologie) – ve vstupní chodbě (z boku budovy)
Budova 6 (Ústav radiační onkologie) – před vchodem do budovy 
Budova 10 (Interní oddělení) – ve vstupní chodbě (hlavní vchod)
Budova 13 (Ortopedická klinika, Urgentní příjem, ARO) – v 1. patře u úrazové ambulance

Kde zaplatit regulační poplatky?

Kde zaplatit regulační poplatky?