Z historie našeho oddělení

Neonatologické oddělení bylo zřízeno rozhodnutím vedení Nemocnice Na Bulovce již v roce 2006. Teprve rok 2007 však byl rokem přelomovým. Byla realizována zásadní změna v organizaci oddělení a v rozsahu poskytované péče. Do roku 2007 bylo ve Nemocnici Na Bulovce pečováno pouze o fyziologické novorozence. Jednotka intenzivní péče se stala zcela novou kapacitou.

V roce 2006 byla výborem České neonatologické společnosti a Ministerstvem zdravotnictví ČR deklarována potřeba vzniku zcela nového neonatologického pracoviště v Nemocnici Na Bulovce. Naše oddělení, spolu s Gynekologicko-porodnickou klinikou, bylo v roce 2014 zařazeno mezi Intermediární perinatologická centra.