Ambulance

Ambulance slouží ke zvaným kontrolám pacientů propuštěných z našeho Neonatologického oddělení. Dále jsou zde vyšetřovány děti v rámci výzkumných projektů. Oddělení není zařízeno k dlouhodobému sledování rizikových novorozenců. V této problematice spolupracujeme s ostatními pražskými perinatologickými centry.