Neonatologické oddělení

Neonatologické oddělení ve Fakultní nemocnici Bulovka je moderním novorozeneckým pracovištěm. Lékařský tým je tvořen zkušenými neonatology s dlouhodobou praxí na JIP perinatologických center. 

Oddělení disponuje novou zdravotnickou technikou. Prostory jsou z velké části zrekonstruované a nově zařízené.

Neonatologické oddělení bylo zřízeno rozhodnutím vedení FNB již v roce 2006. Teprve rok 2007 však byl rokem přelomovým. Byla realizována zásadní změna v organizaci oddělení a v rozsahu poskytované péče. Do roku 2007 bylo ve Fakultní nemocnici Bulovka pečováno pouze o fyziologické novorozence, Jednotka intenzivní péče byla ve své době novou kapacitou.

„Máme svou práci rádi. Těšíme se na Vás

Primář  
MUDr. Martin Čihař

V roce 2006 byla výborem České neonatologické společnosti a Ministerstvem zdravotnictví ČR deklarována potřeba vzniku zcela nového neonatologického pracoviště ve Fakultní nemocnici Bulovka. Naše oddělení, spolu s Gynekologicko-porodnickou klinikou, bylo v roce 2014 zařazeno mezi Intermediární perinatologická centra.

 

Struktura Neonatologického oddělení:

  • Jednotka intenzivní péče
  • Oddělení fyziologických novorozenců
  • Ambulance

 

O neonatologii

Neonatologie je samostaný medicínský obor, který vychází z pediatrie. Jeho náplní je péče o novorozence. Neonatolog se stará především o zdravá miminka (oddělení pro fyziologické novorozence), což je krásná, optimistická práce. Cílem neonatologa je především to, aby se maminka naučila o své děťátko pečovat a aby odcházela z porodnice klidná a spokojená.

I o zdravé miminko se však musí lékař po porodu správně odborně postarat. Někdy ovšem může být obtížné odhalit například neduhy, jakými jsou počínající infekce či skrytá vrozená vývojová vada. Bohužel ne všechna miminka se rodí zdravá. Spektrum novorozeneckých onemocnění je široké. Především se jedná o děti nedonošené.

Dále jsou našimi pacienty například děti po obtížném porodu, které vyžadovaly kříšení, děti s infekcemi nebo s vrozenými vadami. Novorozenec ale může mít i poruchu látkové výměnyendokrinní onemocněnívrozený nádorporuchu krvetvorby, imunity atd.

Oddělení pro fyziologické novorozence jsou v každé nemocnici, kde se nachází porodnice. O nemocné děti pečujeme na Jednotkách resuscitačníintenzivní a intermediární péče, které jsou součástí takzvaných perinatologických center. Tato centra jsou prakticky ve všech bývalých krajských nemocnicích a při většině fakultních nemocnic. Fakultní nemocnice Bulovka poskytuje péči intenzivní a intermediární.

Slovem perinatologické vyjadřujemeže o miminko je pečováno „okolo porodu“. Tedy v těhotenství, za porodu a po porodu. Porodník a neonatolog spolu úzce spolupracují. Řeší různé problémy již před narozením dítěte. Některé stavy lze dobře léčit již před porodem. Například srdeční arytmie, krevní neslučitelnost způsobenou Rh faktorem či některé vrozené vady. Dalším závažným a řešitelným problémem jsou vrozené infekce (včetně HIV).

Domlouváme se například i o tom, kdy nemocné dítě porodit. Zda je pro něj v dané chvíli výhodnější být ještě „v mamince“ nebo miminko porodit a léčit na novorozeneckém oddělení. Jde tedy o týmovou spolupráci neonatologů a porodníků.

Péče o nemocná miminka udělala v posledních desetiletích obrovský pokrok. Před třiceti lety bylo velkým problémem zachránit děťátko s porodní vahou 1,0 až 1,5 kilogramu. Tyto děti ve více než 30% umíraly. Ty, které přežily, se často potýkaly s trvalými následky. Dnes tyto děti umíme dobře léčit, úmrtnost v této váhové skupině klesla pod 5% – a co především – tyto děti mají jen vzácně nějaké problémy trvalého rázu. To je nejpodstatnější. Naším cílem je, aby miminko bylo zdravé, aby přineslo do rodiny radost. Nejrizikovější skupinou tak dnes zůstávají děti s porodní vahou pod jeden kilogram, specificky především pod 750 gramů. I zde jsou však výsledky v posledních letech velmi nadějné. Děti této váhové kategorie nejsou na našem oddělení ošetřovány. Péče o ně se soustřeďuje do perinatologických center. Velký pokrok byl učiněn rovněž v léčbě novorozeneckých infekcí a vrozených vývojových vad.

Česká republika má velmi nízkou novorozeneckou úmrtnost. Častěji však hovoříme o takzvané perinatální úmrtnosti. Ta vyjadřuje, kolik dětí se narodí mrtvých nebo zemře do 7 dnů po porodu. Tato úmrtnost byla u nás v sedmdesátých letech asi 20 promile, nyní se pohybuje na hranici 4 promile, což představuje světovou špičku.

Úspěch je dán kvalitou péče a její dobrou organizací. Prakticky všechny maminky chodí do těhotenských poraden (což ve světě není běžné). Problémy se tedy většinou řeší již v zárodku. Dále je dobře organizován takzvaný systém „transportu v děloze“ – kdy maminky se závažnými problémy jsou hospitalizovány v centrech, kde jsou soustředěni odborníci i potřebná technika.

Touto technikou máme na mysli inkubátory, přístroje pro řízené dýchání, infuzní pumpy, monitory životních funkcí, diagnostické přístroje.