Evropské fondy

Posílení kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice Bulovka

k

FNB - Rozvoj a modernizace vybavení laboratoří

k

Obnova vybavení pracovišť s péčí o onkologické pacienty

bb

Rozvoj a modernizace KIPTN

ff

Rozvoj a modernizace vybavení chirurgických a diagnostických oborů

gg

Integrace a konsolidace ICT podpory zdravotnických procesů

dd

Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti

vv

Obnova a modernizace přístrojového vybavení pro onkogynekolgii

ff

KOC obnova přístrojů

gg