Pro pacienty

Vážení klienti, milí přátelé, 

naše nemocnice se řadí k největším zdravotnických zařízením v České republice. Jejím prvořadým úkolem je poskytovat diagnostickou a léčebnou péči našim pacientům. Pro svoji polohu tak nemocnice zajišťuje péči především pro občany Prahy 8, 9.pacientům i z jiných oblastí. Kromě základní péče, poskytujeme péči specializovanou a v některých oborech superspecializovanou, která je možná díky tomu, že v našem zdravotnickém zařízení pracují špičkoví specialisté. Nemocnice je zároveň vzdělávacím centrem především budoucích lékařů. Tak jako většina zdravotnických zařízení se potýkáme s různými problémy, které se snažíme řešit tak, aby je naši pacienti nepociťovali.

Stavebními úpravami i nákupem nových , moderních diagnostických přístrojů se snažíme zlepšovat komfort nemocných a zkvalitnit vyšetřovací a léčebné postupy. Věříme, že se naše nemocnice bude dále rozvíjet, abyste se v ní Vy, naši klienti, cítili co nejlépe. Doufáme, že budete s našimi službami spokojeni a na našich stránkách najdete informace, které hledáte.