Dary nemocnici

Dárcem se může stát jak fyzická, tak právnická osoba. Příspěvky jsou dobrovolným aktem každého, kdo se chce na činnosti a rozvoji nemocnice podílet.

Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční. Při přijetí finančního daru nad Kč 50 000 Kč nebo jakéhokoliv věcného daru musí být uzavřena mezi dárcem a FNB darovací smlouva v písemné formě. Bez smlouvy nelze dary poukazovat na účet.

Vzory smluv ke stažení (případně jsou také k dispozici na Právním oddělení – pravni@bulovka.cz):

Finanční dary prosím zasílejte na zřízený bankovní účet u ČNB 123-16231081/0710.


Pokud chcete poskytnout dar FNB, ale nejedná se vám o konkrétní pracoviště nebo účel, prosím, uveďte variabilní symbol.

Pokud chcete poskytnout dar konkrétnímu pracovišti, zde naleznete variabilní symboly pro jednotlivá oddělení FNB.

Pokud se jedná o dar v souvislosti s pandemií koronaviru, klikněte zde.

Finanční dar můžete poskytnout:

  • převodem z bankovního účtu,
  • platbou poštovní poukázkou,
  • platbou v hotovosti.
     

Vážíme si podpory, kterou nám tímto vyjadřujete. 
Za vaši pomoc velmi děkujeme.
Tým Fakultní nemocnice Bulovka
 

Kontakt: 

Milan Stoppa, projektový manažer, mobil: +420 602 575 844, e-mail: pomoc@bulovka.cz.
Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81, Praha 8 – Libeň, info@bulovka.cz, n9hiezm, IČO: 00064211, DIČ: CZ00064211.