Oddělení centrální sterilizace

Oddělení centrální sterilizace je specializované pracoviště, které povahou svých činností zastává nezastupitelnou úlohu v prevenci nozokomiálních nákaz, a tím se významně podílí na bezpečné komplexní zdravotní péči o pacienta. Zajišťuje předsterilizační přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků pro operační sály a ostatní oddělení Fakultní nemocnice Bulovka i pro externí klienty. Výhodou centrální sterilizace je zajištění vysoké kvality předsterilizačních a sterilizačních procesů, školený personál, úspora času ošetřovatelského personálu a v neposlední řadě nižší ekonomické náklady.

Technologické postupy předsterilizační přípravy i sterilizace jsou prováděny v souladu s platnou legislativou. Procesy jsou monitorovány chemickými a biologickými indikátory a jejich výstupem je sterilní zdravotnický prostředek. V roce 2018 získalo pracoviště Centrální sterilizace FNB certifikát, potvrzující zavedení a shodu managementu kvality pro zdravotnické prostředky dle ČSN EN ISO 13485 ed. 2:2016.

Předsterilizační příprava

Zdravotnické prostředky přijímáme na Oddělení centrální sterilizace již dekontaminované virucidním dezinfekčním prostředkem. Předsterilizační příprava zahrnuje mechanickou očistu a termodezinfekci v mycích automatech, funkční a technickou kontrolu a dále balení zdravotnických prostředků do sterilizačních obalů a kompletaci operačních instrumentárií.

Sterilizace

V závislosti na typu zdravotnického prostředku provádíme sterilizaci fyzikální nebo nízkoteplotní chemickou.

Fyzikální:

  • sterilizace horkou parou pod tlakem při 121 °C a 134 °C

Chemická:

  • sterilizace formaldehydem při 60 °C nebo 65 °C
  • sterilizace plazmatem při 51 °C

Centrální úpravna nemocničních lůžek

Součástí Oddělení centrální sterilizace je také centrální úpravna nemocničních lůžek, která se nachází v přízemí Gynekologicko-porodnické kliniky, pavilon č. 15. Zajišťuje dezinfekční servis matrací, lůžkovin, rehabilitačních a polohovacích pomůcek apod. Dezinfekce je prováděna v parním dezinfektoru v pracovní dny během nočního provozu od 20.00 do 6.00.

Provozní doba

  • PO–PÁ nepřetržitě
  • SO, NE a svátky 7.00–19.00

 

Služby externím klientům

Oddělení centrální sterilizace poskytuje kvalitní služby také externím klientům na základě smlouvy o dílo. Našimi spokojenými klienty je řada privátních praktických i odborných lékařů, hemodialyzační pracoviště a další. V případě zájmu o využití našich služeb kontaktujte vrchní sestru Mgr. Irenu Chládkovou na tel. +420 26608 2970 nebo e-mailové adrese irena.chladkova@bulovka.cz. Stejný kontakt využijte i pro případné stížnosti či reklamace již poskytovaných služeb. Ceník pro externí klienty na vyžádání u vrchní sestry.

  • Žádanka na sterilizaci pro externí klienty ZDE.
  • Základní informace ke sterilizaci ZDE.

 

CERTIFIKACE ČSN EN ISO 13485 ed. 2:2016 – Systém managementu kvality

  • Dokument je ke stažení ZDE.

Pracoviště Centrální sterilizace v roce 2021 úspěšně obhájilo certifikační řízení ISO 13485 na další tři roky.

Primárním účelem tohoto standardu je snaha o usnadnění harmonizace požadavků na systém managementu kvality, a to za účelem účinnější regulace tohoto odvětví.

Stejně jako mnoho dalších standardů, i ISO 13485 vychází ze základu ISO 9001. ISO 13485 pomáhá výrobcům zdravotnických prostředků poskytovat produkty a související služby v takové kvalitě, aby dokázali splnit očekávání zákazníků a dostát legislativním požadavkům státních orgánů. Zdravotnický prostředek nesmí poškodit pacienta a manipulace s ním odpovídá regulačním záměrům v odvětví.  

Kontakty

Vrchní sestra

Mgr. Irena Chládková

+420 26608 2970 irena.chladkova@bulovka.cz