Oddělení následné péče

Oddělení následné péče je určeno převážně pro potřeby Fakultní nemocnice Bulovka pro pacienty nevyžadující péči na akutním lůžku a 24 hodinový lékařský dohled. Většinou jde o pacienty po ortopedických, chirurgických zákrocích, pacienty po akutních interních onemocnění. Poskytuje se zde komplexní ošetřovatelská a rehabilitační péče, s nácvikem soběstačnosti v denních činnostech.

Telefonní kontakt: +420 26608 2248 

Návštěvní dny a hodiny

návštěvy ve všední den: 15.00–17.00 
návštěvy o víkendech a svátcích: 13.30–17.00

Návštěvy mimo tyto hodiny pouze s povolením ošetřujícího lékaře.

Lůžková kapacita oddělení

27 lůžek následné péče:

 • 4 x 2 lůžkový pokoj
 • 4 x 4 lůžkový pokoj
 • 1 x 3 lůžkový pokoj

Informace o nemocných nelze ze zákona podávat telefonicky a bez souhlasu nemocného. 
Konzultace s lékařem je v pondělí a ve čtvrtek od 14.30 do 15.00.

 

Seznam věcí, které jsou doporučeny k pobytu

 • osobní doklady, kartička zdravotní pojišťovny
 • spojení na nejbližší příbuzné
 • ručník
 • toaletní a hygienické potřeby
 • obuv s pevnou patou
 • noční košile nebo pyžamo
 • župan
 • kompenzační pomůcky (brýle, naslouchátko, ortopedické pomůcky)

Vedení oddělení

Primář

MUDr. Lenka Chomiaková

+420 26608 2354, 2248 lenka.chomiakova@bulovka.cz

Vrchní sestra

Mgr. Emilie Štirandová

+420 26608 2573 emilie.stirandova@bulovka.cz