Komplexní centrum pro ortopedickou léčbu nádorů pohybového aparátu

Komplexní centrum pro léčbu nádorů pohybového aparátu je jedno ze tří oficiálních center toho typu založených na popud České společnosti pro ortopedii a traumatologii na doporučení České onkologické společnosti. Je pilířem této oblasti v systému zdravotní péče naší země. 

Zakládání specializovaných center je v medicíně dlouholetý trend. S rozvojem medicíny a nárůstem komplexity moderní lékařské péče je logické, že vzácné a terapeuticky složité diagnózy se soustřeďují do specializovaných center. Touto cestou je zajištěna nejen efektivnější alokace vzácných zdrojů zdravotního pojištění, ale především tato centra garantují maximální kvalitu zdravotní péče v ČR. 

Jedním z nejdůležitějších prognostických faktorů úspěchu je léčba pacienta ve specializovaném centru od samého počátku.

„Není v moci lékaře vyléčit všechny pacienty, ale vždy by pro ně měl udělat maximum a snažit se posouvat své možnosti stále dál.

Vedoucí centra
MUDr. Jan Lesenský, MD, Ph.D. 

Více informací o centru

Ortopedická klinika ve FN Bulovka má nejdelší tradici nejen v ČR, ale patří k jedněm z prvních v celé Evropě. Profesor Matějovský byl v 70. letech 20. století celosvětově významnou osobností a jeden z patnácti zakládajících členů E.M.S.O.S. (European Musculo-Skeletal Oncology Society). Ortopedie na Bulovce patří v evropském kontextu k průkopnickým centrům. Právě zde byla poprvé podána chemoterapie pro kostní nádory a zdejší klinika se významným dílem podílela i na formování základních pravidel léčby, která platí dodnes. Jeden z klíčových principů moderní medicíny je mezinárodní spolupráce, která je na našem pracovišti kultivována již od dob jejího založení a se zahraničními kolegy udržujeme živé dlouholeté osobní kontakty (Bologna, Padova, Vídeň, Gratz, Athény, New York a další). Zahraniční vzdělání patří k podmínkám profesního růstu a je obdivuhodné, že je zde bez výpadku zachována generační kontinuita vzdělávání.

Ortopedická klinika na Bulovce je největší a nejkomplexnější ortopedické pracoviště v ČR. Je to také jediné pracoviště, které se zabývá plným spektrem ortopedické operativy a zdejší lékaři jsou tak schopni řešit nádor v kterékoliv lokalitě lidského těla. Klinika má šest oddělení, 148 lůžek a nepřetržitý provoz včetně operačních sálů, které fungují 24/7. Operační sály byly kompletně rekonstruovány v roce 2006 a disponují plným spektrem moderních technologií včetně neuromonitorace, peroperačního CT, operační navigace atd.

Ve Fakultní nemocnici Bulovka se také nachází největší pracoviště radiační onkologie v ČR, které disponuje přímou návazností na Protonové Centrum přímo v areálu nemocnice. Také je zde několik dalších specializovaných onkologických center (Uroonkologické centrum, Onkogynekologické centrum, Pneumoonkologické cetrum). Úzce spolupracujeme také s cévní a plastickou chirurgií. Pracoviště ARO s Oddělením urgentního příjmu jsou vybavena nejmodernější technikou včetně ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation) a poskytují tak fundované zázemí i pro nejsložitější mnohahodinové operace.

V areálu nemocnice je k dispozici kompletní spektrum moderních diagnostických metod (dvě magnetické rezonance, dvě HRCT, Oddělení nukleární medicíny pro scintigrafické vyšetření a pro vyšetření pozitronovou emisní tomografií). Každý čtvrtek také funguje specializovaná SONOgrafická poradna pro nádory měkkých tkání. Intervenční radiologové provádějí biopsie pod CT a předoperační embolizace tumorů, zároveň jsou schopni drobné tumory zničit pomocí radiofrekvenční ablace.

Komplexní centrum pro léčbu nádorů pohybového aparátu tedy disponuje mezioborovou spoluprací na nejvyšší možné úrovni a je zde k dispozici fundovaný superspecializovaný tým odborníků, díky kterému je Fakultní nemocnice Bulovka schopna se komplexně postarat o pacienta minimálně stejně dobře jako obdobná špičková pracoviště v zahraničí, se kterými se poměřujeme.