Cizinecké oddělení

Náplní činnosti Cizineckého oddělení je zejména:

  • fakturace či výběr hotovostních i bezhotovostních plateb nepojištěných cizinců, projednávání úhrad se zahraničními i českými pojišťovnami, ambasádami nebo jinými organizacemi, zajišťování repatriací do zahraničí, příp. spolupráce s pohřební službou při úmrtí zahraničního pacienta a výkonů nehrazených pojišťovnami u zahraničních pacientů,
  • sleduje legislativní změny v oblasti své působnosti a navrhuje opatření z nich vyplývající,
  • předkládá návrhy a ve spolupráci s referentem kvality vydává vnitřní řídící předpisy ze svého oboru,
  • zpracovává a eviduje statistické výkazy v rámci oboru své působnosti,
  • vykonává další činnosti dle pokynů ekonomického náměstka, související s předmětem činnosti oddělení.
  • za Cizinecké oddělení vystupuje jeho vedoucí, kterým je zaměstnanec ekonomického úseku. Funkce vedoucího je nadřízena referentům tohoto oddělení a přímo podřízena ekonomickému náměstkovi.
  • vedoucí odpovídá za výkon činností stanovených tímto řádem a ekonomickým náměstkem. Dále spoluzodpovídá za hospodaření oddělení a za dodržování vnitřních předpisů FNB na svém pracovišti.
  • referenti zodpovídají za výkon činností stanovených tímto řádem a ekonomickým náměstkem. Spoluzodpovídají za hospodaření oddělení a za dodržování vnitřních předpisů FNB na svém pracovišti.