Oddělení evidence majetku

Oddělení evidence majetku zajišťuje evidenci veškerého majetku Fakultní nemocnice Bulovka i Magistrátu hlavního města Prahy, zařazení nově pořízeného majetku i majetku získaného převody v rámci rezortu i na základě darovacích smluv, dále převody majetku mezi jednotlivými úseky nemocnice až po jeho vyřazení). Kompletně vede účetní agendu v oblasti majetku.

Aktivně se účastní při inventarizaci majetku - provádí řádné i mimořádné inventury dle požadavku  klinik a  oddělení, vydává vnitřní předpisy s tím spojené, zpracovává statistické výkazy v rámci oboru své působnosti. 

Vedoucí oddělení evidence majetku

Pavlína Semanská

+420 26608 3023 pavlina.semanska@bulovka.cz