Středisko vědeckých informací

Základním posláním Střediska vědeckých informací Fakultní nemocnice Bulovka je pokrytí informačních potřeb personálu nemocnice. Současně jsme otevřeni také odborné veřejnosti, studentům a jiným knihovnám, v rámci meziknihovních služeb, jako veřejná knihovna.

 

Poskytujeme odborné informace potřebné pro klinickou praxi, profesní růst a studijní, publikační i výzkumné účely. Základem je přístup k širokému portfoliu elektronických informačních zdrojů, a to prostřednictvím licencovaných plnotextových databází (Elsevier, Wiley, Springer). Jsme členem konsorcia CzechElib. 

 

Středisko vědeckých infomací spadá pod úsek Úsek vědy, výzkumu, grantových činností a rozvoje

Vedoucí knihovny, rešeršní služby

Martin Flohr

+420 26608 3355 knihovna@bulovka.cz

Knihovnice, meziknihovní služby, článková agenda

Šárka Vecková

+420 26608 3357 clanky@bulovka.cz
Knihovna

Více informací o SVI Fakultní nemocnici Bulovka naleznete na stránkách 

Poskytované služby

  • Výpůjčky knih i časopisů z fondu SVI
  • Meziknihovní služba -  zajistíme prakticky jakoukoliv knihu české produkce, dokážeme zapůjčit i knihy v ČR nedostupné
  • Dodání plných textů článků na základě dodaných citací nebo podle výstupu z rešerše
  • Rešerše a jednorázové vyhledávání na zadané téma z českých i zahraničních databází pro klinické, výzkumné, publikační i studijní účely. Následuje dodávka plných textů podle Vašeho výběru.
  • Zasílání obsahu nového čísla vámi zvoleného časopisu.
  • Podpora publikační činnosti. Možnost konzultovat výběr publikačního titulu. Pomůžeme vyvarovat se publikování v predátorském časopise. Zajišťujeme také veškerou agendu evidence a hlášení publikační činnosti.
  • Individuální školení. Naučíme vás vyhledávat v MEDLINE (PubMed), BMČ (Medvik), zdrojích UK. Pracovat s licencovanými zdroji ve FNB. Nastavit profil průběžné rešerše.