Sociálně-zdravotní oddělení

Posláním zdravotně sociálního pracovníka ve zdravotnictví je pomáhat pacientům a jejich blízkým zvládnout negativní sociální důsledky nemoci.

Sociální péče je uskutečňována v úzké interdisciplínární spolupráci se zdravotnickými pracovníky, s rodinou pacienta, a také v úzké součinnosti s příslušnými úřady a zdravotnickými zařízeními, podle konkrétních potřeb a problémů pacienta. Je určena pacientům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a tuto situaci nejsou schopni zvládnout vlastními silami a to z důvodu nemoci, zdravotního postižení, věku, ztráty soběstačnosti, osamělosti, závislosti, nedostatečného sociálního zázemí.

Sociální práci zajišťuje 6 sociálních pracovnic, které docházejí na přidělené kliniky, kde zabezpečují péči pro dospělé a dětské pacienty.


Sociální pracovnice zajišťují:

 • Služby sociální péče – pečovatelské služby, centra denních služeb, domovy pro seniory.
 • Služby sociální prevence – azylové domy, stacionáře, noclehárny, kontaktní centra.
 • Zdravotní služby – domácí ošetřovatelské služby tzv. Home-Care, hospicovou péči, lůžka následné péče, Léčebny pro dlouhodobě nemocné, Gerentologická a ošetřovatelská centra.

Kritéria pro poskytování sociálně zdravotní pomoci:

Dospělý pacient

 • nesoběstačný pacient, který je neschopen vykonávat sám běžné denní aktivity / oblékání, stravování, vykonání základní hygieny.
 • pacient osamělý, dezorientovaný, bez klíčů od bytu.
 • pacient vyžadující následnou zdravotní péči v LDN, Hospici, Gerontologickém centru.
 • pacient vyžadující následnou zdravotní nebo sociální péči v domácím prostředí-PS, Home- Care.
 • pacient u kterého je podezření že se stal obětí týrání.
 • pacient, který sám požádá o konzultaci – poradenskou pomoc.

Cílem zdravotně sociálního týmu v nemocnici je zlepšit kvalitu života pacienta a to propuštěním do domácího prostředí, pokud to dovoluje jeho zdravotní stav a zázemí, nebo umístění do zařízení sociální či zdravotní péče.

Těhotné matky nebo matky po porodu

 • nezletilost matky, podezření na závislost na alkoholu, či jiných návykových látkách.
 • matka psychiatricky dekompenzovaná.
 • matka bez vhodného sociálního zázemí, např. bez domova.
 • matka, která se rozhodla předat dítě do osvojení nebo matka, která dítě v porodnici ponechala a neprojevila zájem o jeho převzetí.

Cílem zdravotně sociálního týmu v nemocnici je zlepšit kvalitu života pacienta a to propuštěním do domácího prostředí, pokud to dovoluje jeho zdravotní stav a zázemí, nebo umístění do zařízení sociální či zdravotní péče.

Dětský pacient

 • dítě nezletilé matky.
 • dítě s úrazem nejasného původu.
 • dítě, jež přišlo do nemocnice zanedbané.
 • dítě, jehož rodiče neplní své rodičovské povinnosti.
 • dítě jemuž není zajištěno dostatečné a vhodné ubytování.
 • dítě u kterého je podezření na zneužívání alkoholu a návykových látek.
 • dítě u kterého je podezření na sex. zneužívání nebo týraní.
 • dítě přijaté z DD nebo jiného sociálního zařízení.
 • dítě u kterého je podezření na šikanu.
 • dítě u kterého je podezření na ohrožení výchovy a vývoje.
 • dítě vážně nemocné vyžadující, zvláštní péči a rodiče nezaručují, že péči zvládnou.
 • dítě, které matka v porodnici opustila.
 • dítě, které se rozhodla matka předat do osvojení.
 • dítě jež vede zahálčivý nebo nemravný život.

Cílem zdravotně sociálního týmu v nemocnici je zlepšit kvalitu života pacienta a to propuštěním do domácího prostředí, pokud to dovoluje jeho zdravotní stav a zázemí, nebo umístění do zařízení sociální či zdravotní péče.

Návštěvní hodiny

PO–ČT 8.00–15.30
PÁ 8.00–14.00

Protože pracovnice sociálního odd. navštěvují pacienty na klinikách a pracují i mimo nemocnici, doporučujeme návštěvu telefonicky domluvit s konkrétní sociální pracovnicí.

 

Kontakty a přidělená oddělení

Vladimíra Kvapilová – vedoucí sociálního odd. / tel. 26608 2230 / vladimira.kvapilova@bulovka.cz

 • Porodnice
 • Gynekologie 
 • Dětská chirurgie
 • Plastická chirurgie 
 • Dětské odd. (Pediatrie)
 • Potvrzení vyžádaná úřadem práce
   

Věra Fořtová, DiS. - zástupce vedoucí odd. / tel. 26608 2227 / vera.fortova@bulovka.cz

 • Onkologie
 • Neurologie 
   

Bc. Dana Havlová - sociální pracovnice / tel. 26608 2130 / dana.havlova@bulovka.cz

 • Lůžka následné péče
 • ORL
 • Kožní 
   

Jarmila Botlíková – sociální pracovnice / tel. 26608 2229 / jarmila.botlikova@bulovka.cz 

 • Ortopedie
 • ARO       
   

Mgr. Zuzana Bednaříková - sociální pracovnice / tel. 26608 2591 / zuzana.bednarikova@bulovka.cz

 • Infekce
 • Urologie 
 • Ambulance bolesti  
   

Bc. Lenka Rosenthalová - sociální pracovnice / tel. 26608 2498 / lenka.rosenthalova@bulovka.cz

 • Chirurgická klinika 
 • Plicní (Pneumologie)              
   

Petra Kurková – sociální pracovnice / tel.: 26608 2241 / petra.kurkova@bulovka.cz
zástup –  Ivana Hubená

 • Interna
   

Ivana Hubená - sociální pracovnice / tel. 26608 2228 / ivana.hubena@bulovka.cz
zástup – P. Kurková

 • Interna
 • Oční 

Vedení oddělení

Vedoucí oddělení

Bc. Dana Havlová, DiS.

+420 26608 2230 dana.havlova@bulovka.cz