CT (Computed Tomography)

Pracoviště CT se nachází v přízemí budovy 13 (Ortopedická klinika).

K vyšetření je třeba se předem objednat osobně nebo telefonicky na čísle +420 266 083 107, a to v pondělí až čtvrtek 7.00–15.30, v pátek 7.00–14.00. Pacient musí mít řádně vyplněnou žádanku k vyšetření vystavenou indikujícím (odesílajícím) lékařem.

Detašované CT pracoviště se nachází v budově č.16 – pavilon B Ústavu radiační onkologie, slouží převážně pro potřeby pacientů tohoto ústavu, ambulantní pacienti z pracovišť mimo FN Bulovka se na tomto detašovaném pracovišti nevyšetřují.

Indikace

Zobrazení výpočetní tomografií je indikováno při akutních i chronických onemocněních. Mezi běžně prováděná vyšetření patří zobrazení mozku, vedlejších dutin nosních, skalních kostí, páteře (krční, hrudní, bederní), krku, nitrohrudních orgánů, břišních a pánevních orgánů. 

Mezi speciální typy vyšetření patří zobrazení cév (tepen jak intrakraniálních, krčních, hrudní i břišní aorty i všech periferních tepen) a to včetně prostorových 3D rekonstrukcí s možností plánování další léčby (operace, angioplastiky, zavádění stentů… ). Dále provádíme vyšetřování dutých orgánů včetně virtuální endoskopie, tj. zobrazení dýchacích cest (virtuální bronchoskopie) a tlustého střeva (virtuální kolonoskopie). Mezi základní spektrum vyšetření zobrazující tenké střevní kličky patří rovněž CT enterografie. Pod CT kontrolou provádíme řadu necévních intervenčních výkonů jako jsou odběry vzorků pro histologická a cytologická vyšetření (biopsie), drenáže abscesů, drenáže pseudocyst u chronické pankreatitidy, drenáže tekutých kolekcí u akutní pankreatitidy, radiofrekvenční ablace u metastatických procesů jater, ledvin, alkoholizace sympatických nervů a cyst.

 

Jaký je princip CT vyšetření

Jde o zařízení pracující s rentgenovým zářením podobně jako běžný RTG přístroj, na kterém se zhotovují např. snímky plic nebo kostí, ale na rozdíl od klasického rentgenového přístroje, kde je zdroj záření (rentgenka) i detektor záření procházejícího vyšetřovanou osobou (film nebo digitální detekční systém) nehybný, u CT rotuje rentgenka i detekční systém okolo těla pacienta, který je tak ozařován postupně z různých směrů po celém obvodu těla. Detektory pak vyhodnocují množství záření procházející tělem pacientem různými směry a z těchto dat jsou pak počítačově zhotoveny obrazy vrstev těla.

 

Kontraindikace CT vyšetření (kdy se nesmí vyšetření provést)

 • Nativní vyšetření (tj. vyšetření bez použití kontrastní látky) – je v indikovaných případech možno provést kdykoli, relativní kontraindikací je těhotenství (u těhotných lze provést jen v případě ohrožení života).
 • Vyšetření s kontrastní látkou – vyšetření nesmí být provedeno u pacientů alergických na jodové kontrastní látky.

V následujících stavech může být vyšetření provedeno pouze v mimořádných případech (vitální indikace – vyšetření je nutno provést pro záchranu života pacienta) a za mimořádných opatření specifických pro daný případ (rozšířená antialergická příprava, asistence anesteziologa, zajištění hemodialýzy atd.):

 • gravidita (těhotenství)
 • těžké formy polyvalentní alergie
 • renální insuficience (porucha vylučovací funkce ledvin)
 • neléčená nekorigovaná hypertyreóza (zvýšená funkce štítné žlázy)
 • feochromocytom (nádor produkující katecholaminy)

 

Příprava před vyšetřením

 • Před CT vyšetřením bez aplikace kontrastní látky – t.j. CT páteře, vedlejších dutin nosních, HRCT plic – není nutná žádná speciální příprava.
 • Při předpokládaném podání kontrastní látky se k vyšetření dostavte nalačno (min. 4 hodiny před vyšetřením pouze malé množství tekutiny, ne kávu a alkohol). Je-li prováděno cílené vyšetření trávicího traktu (tenké a tlusté střevo), je nutná důkladnější příprava (vyprázdnění střeva) dle pokynů ošetřujícího lékaře, který vyšetření objednává. Další nutná příprava pak bude provedena v den vyšetření dle pokynů vyšetřujícího lékaře (radiologa). Před CT vyšetřením břicha a pánve je třeba naplnit trávicí trubici kontrastní látkou, aby byla dobře odlišitelná od ostatních struktur. Podává se voda s přídavkem kontrastní látky, kterou pacient pije, dle vyšetřované oblasti, průběžně po dobu 30 až 90 minut před vyšetřením.
 • V případě, že trpíte alergií na jakékoli látky (včetně pylové alergie či bodnutí hmyzem), upozorněte na to předem Vašeho ošetřujícího lékaře i personál CT pracoviště. Velmi důležité je informovat ošetřujícího lékaře i personál CT pracoviště, zda jste v minulosti neprodělal/a alergickou reakci na nitrožilní podání jodové kontrastní látky, a to nejen při CT vyšetření, ale i při vyšetření cév (angiografie a flebografie) nebo ledvin (vylučovací urografie). Dále sdělte personálu CT pracoviště, zda trpíte poruchou funkce ledvin, zeleným očním zákalem. Radiolog zvažuje nutnost nitrožilního podání kontrastní látky, případně doporučí preventivní podání léků k vyloučení možných komplikací spojených s nitrožilním podáním kontrastní látky.

 

Jak vyšetření probíhá?

 • Vyšetření provádí zkušený radiologický asistent či laborant pod vedením lékaře – radiologa. Budete požádáni, abyste si odložili tak, jak je to nezbytně nutné, poté si lehnete na stůl CT přístroje.
 • Před vyšetřením hlavy a krku je třeba sejmout náušnice a řetízky z krku.
 • Pokud je nutno podat nitrožilně kontrastní látku, bude Vám zavedena do žíly kanyla. Během vyšetřování budete projíždět prstencem CT přístroje, z mikrofonu Vám během vyšetření budeme dávat instrukce k zadržení dechu, omezení polykaní apod.
 • Přitom Vám bude aplikována kontrastní látka do žíly, většinou automatickým injektorem.
 • Celé vyšetření trvá 5-20 minut. Pokud Vám byla podána kontrastní látka do žíly, počkáte ještě 15 minut v čekárně, jinak můžete po ukončení vyšetření

Spektrum prováděných zobrazovacích vyšetření a dostupnost jejich výsledků ke stažení ve formátu xls zde.