Radiofyzikální odbor

Radiofyzikální odbor Fakultní nemocnice Bulovka zajišťuje pro nemocnici zdravotnický obor radiologická fyzika a radiologická technika. Základním posláním odboru je soustavné řízení fyzikálně-technické stránky procesu lékařských ozáření při léčbě a diagnostice s využitím ionizujícího záření.

Naše oddělení poskytuje služby v oblasti radiologické fyziky a radiační ochrany pro Ústav radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka a 1. LF UK, pro Radiodiagnostickou kliniku Fakultní nemocnice Bulovka a 1.LF UK a pro další pracoviště nemocnice, které využívají při své činnosti zdroje ionizujícího záření.

Radioterapie

V radioterapii fyzikové navrhují ozařovací plány pacientů a následně ověřují individuální rozložení dávek v těle pacienta, nepřetržitě testují a nastavují parametry terapeutických svazků a zdrojů ionizujícího záření s cílem zajistit kvalitní a bezpečné dávkování léčby zářením. Činnost fyziků zahrnuje i dohled nad radiační ochranou pracovníků.

Radiodiagnostika

V radiodiagnostice je základním úkolem fyziků zajišťování kvality přístrojů i vyšetřovacích a léčebných metod s cílem optimalizace radiační ochrany pacientů a kvality získávaných obrazů, jakož i stálý dohled nad radiační ochranou pracovníků a poskytování odhadů radiační zátěže pacientů.

 

Dohled ve smyslu zák. 18/1997 (Atomový zákon) nad radiační ochranou při používáním zdrojů ionizujícího záření

RFO rovněž zajišťuje radiační ochranu pracovníků v nemocnici po stránce organizační a administrativní a odborně podporuje pracoviště v problematice související se zdroji ionizujícího záření. Tým pracovníků RFO se zabývá naplňováním legislativních požadavků kladených na používání zdrojů ionizujícího záření ve Fakultní nemocnici Bulovka.

 

Zajišťování vzdělávání dalších odborníků v oblasti radiologické fyziky s celorepublikovou působností

Na jaře 2013 byl Nemocnicí Na Bulovce akreditován Certifikovaný kurz Radiologická fyzika v radioterapii, který zajišťuje Radiofyzikální odbor. Kurz je součástí specializačního vzdělávání radiologických fyziků v České Republice. Pět pracovníků Radiofyzikálního odboru se věnuje přípravě svých kolegů v certifikovaném kurzu a předávají dál své zkušenosti tak, aby účastníci kurzu mohli úspěšně absolvovat specializační (atestační) zkoušku ve svém oboru.

Kontakty

 

Sekretariát

Lukáš Novotný
Tel.: +420 26608 4326
e-mail: lukas.novotny@bulovka.cz

Vedoucí odboru

Mgr. Pavla Nováková

+420 26608 4350 pavla.novakova@bulovka.cz