Lůžková část

Standardní lůžková oddělení

2. patro – pneumoonkologické oddělení 
Telefon: +420 26608 2675

Vedoucí lékař: MUDr. Barbora Novotná / zástupce odb. as. MUDr. Jana Krejčí
Staniční sestra: Martina Drahovzalová

3. patro – pneumologické oddělení 
Telefon: +420 26608 2580

Vedoucí lékař: odb. as. MUDr. et Bc. Petr Zůna / zástupce odb. as. MUDr. Ondřej Balík
Staniční sestra: Soňa Dostálová 

Návštěvní hodiny u hospitalizovaných pacientů
POPÁ 15.00–17.00.
SONE 14.00–17.00.

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Vedoucí lékař: odb. as. MUDr. et Bc. Petr Zůna
Zástupce: odb. as. MUDr. Ondřej Balík
Staniční sestra: Mgr. Simona Pátková
Telefon: +420 26608 2589

Disponuje čtyřmi monitorovanými lůžky s rozvody kyslíku a také podtlakovým systémem aktivního sání, které je využíváno v systémech hrudní drenáže. Na jednotce jsou hospitalizováni nemocní s akutními závažnými stavy plicních onemocnění, kteří vyžadují kontinuální invazivní a neinvazivní monitoraci životních funkcí a intenzivní léčbu. Pro nemocné s dechovou nedostatečností jsou využívána zařízení pro neinvazivní plicní ventilaci. V případě nutnosti invazivní ventilace jednotka úzce spolupracuje s oddělením ARO. Na jednotku jsou též překládáni nemocní z chirurgické kliniky po plicních operacích nebo chirurgických biopsiích, kterým je zajišťována pooperační péče.