Vedení kliniky

Přednosta

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

+420 26608 2080 norbert.pauk@bulovka.cz

Primář

MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA

+420 26608 2267 petr.opalka@bulovka.cz

Vrchní sestra

Mgr. Dita Jetýlková

+420 26608 2683 dita.jetylkova@bulovka.cz

Sekretariát kliniky

Sekretariát

Pavlína Svobodová

+420 26608 2671 pavlina.svobodova@bulovka.cz

Kontakty na pracoviště Kliniky pneumologie

AMBULANCE Telefon Návštěvní hodiny
AKUTNÍ AMBULANCE +420 26608 2081, 2077, pneumoambulance@bulovka.cz 24 hodin denně
CHRONICKÉ SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE +420 26608 2081, pneumoambulance@bulovka.cz Po–Čt 8.00–15.00, Pá 8.00–14.00
Ambulance pro intersticiální plicní procesy +420 26608 2081, 2077 dle domluvy s pacientem
Ambulance pro obtížně léčitelné astma +420 26608 2081, 2077 dle domluvy s pacientem
Ambulance pro diagnostiku a léčbu CHOPN +420 26608 2081, 2077 dle domluvy s pacientem
Ambulance – centrum pro závislé na tabáku +420 26608 2081, 2077 dle domluvy s pacientem
Ambulance – centrum diagnostiky a léčby poruch dýchání ve spánku +420 26608 2085, igor.jurikovic@bulovka.cz Po–Pá 8.00–15.30
Ambulance – funkční laboratoř pro vyšetření plicních funkcí +420 26608 2067 Po–Čt 7.30–15.00, Pá 7.30–14.00 pouze spirometrie a vyšetření krevních plynů.
Ambulance pro domácí neinvazivní ventilaci +420 26608 2081, jaroslav.lnenicka@bulovka.cz Po–Pá 9.00–12.00
Ambulantní část - pneumonkologická +420 26608 2267 Po–Čt 8.00–15.00, St 8.00–14.00, Čt 8.00 – 12.30, Pá 8.00–13.00
Bronchologické oddělení +420 26608 2467 Po–Út 7.00–16.00, St–Čt 7.00–15.30, Pá 7.00–14.00
LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ Telefon Návštěvní hodiny
Jednotka intenzivní péče (JIP) +420 26608 2589 dle dohody
Standardní lůžkové oddělení, 2. patro +420 26608 2675 Po-Pá 15.00–17.00, So-Ne 14.00 – 17.00
Standardní lůžkové oddělení, 3. patro +420 26608 2580 Po-Pá 15.00–17.00, So-Ne 14.00 – 17.00