Oddělení správy budov

Oddělení správy budov se stará o provoz, údržbu a správu objektů v areálu Fakultní nemocnice Bulovka. Organizačně je začleněno do Úseku investic a rozvoje. 

Požadavky oddělení na servis řeší buď interní zaměstnanci v rámci své profese a pracovní náplně nebo externí odborné firmy. Ve své činnosti spolupracuje s ostatními odděleními Úseku investic a rozvoje, Úseku provozního, Ekonomického úseku a staničními a vrchními sestrami jednotlivých oddělení FN Bulovka.
 

  • Referát měření, regulace a dispečinku

Odpovídá za zajištění provozu centrálního velína a dohledového centra, správu a údržbu ostatních technologických zařízení (vzduchotechnika, výměníkové stanice, apod.) FNB souvisejících se zdravotnickým provozem, komplexní správu a údržba rehabilitačního bazénu ortopedického pavilonu, za aktuálnost a platnost certifikátů, osvědčení, revizí a dalších dokumentů elektrických přístrojů FNB a technickotechnologických zařízení. 
 

  • Referát klimatizací a medicinálních plynů 

Odpovídá za komplexní správu, opravy a údržbu klimatizací FNB, zabezpečení mediplynů a s tím související správu a údržbu technickotechnologických zařízení, za aktuálnost a platnost certifikátů, osvědčení a revizí, správu linek a kompletní zajištění chodu potrubní pošty. 

Vedoucí oddělení

Josef Jalovecký

+420 26608 2016 +420 731 216 405 josef.jalovecky@bulovka.cz

Vedoucí referátu měření, regulace a dispečinku

Zdeněk Nepraš

+420 26608 2826 +420 604 996 711 zdenek.nepras@bulovka.cz

Vedoucí referátu klimatizací a medicinálních plynů

Stanislav Hes

+420 26608 2724 +420 603 442 250 stanislav.hes@bulovka.cz