Ceník

Poplatek za provedení očkování je 300 Kč. Platba se preferuje bezhotovostní, kartou na místě.

O příspěvek na očkování je možné požádat zdravotní pojišťovnu, dle nabídky v rámci preventivních bonusových programů. Ze zdravotního pojištění je plně hrazeno také mnoho očkování v jednotlivých věkových kategoriích či u rizikových pacientů, například proti klíšťové meningoencefalitidě (pacienti přes 50 let), pneumokokům (pacienti přes 65 let), lidským papilomavirům (děti 13-14 let, od r. 2024 v kategorii 11-15 let), meningokokům (děti 14-15 let, od r. 2024 v kategorii 14-16 let), chřipce (přes 65 let), covid-19. Pro rizikové pacienty s poruchou imunity a dalšími vybranými chronickými onemocněními je hrazeno očkování proti opouzdřeným patogenům (invazivní pneumokokové, meningokokové, hemofilové infekce, chřipka apod.). Speciální programy jsou pak například pro zdravotníky či nižší dětské věkové kategorie. 
 

AKTUÁLNĚ PLATNÝ CENÍK VAKCÍN (od. 1. 9. 2023)

Ceník služeb pro samoplátce (ceny s DPH, k 1.10. 2023)

Služba Cena
Minimální poplatek za konzultační a poradenskou činnost 330,- Kč
1 hod. odborné činnosti (konzultace a poradenství) 530,- Kč
Každá další započatá ¼ hodina odborné činnosti 200,- Kč
Cílené vyšetření klienta a odběr anamnézy 600,- Kč
Očkování (aplikace vakcíny, neobsahuje cenu vakcíny) 300,- Kč
Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu 300,- Kč
Výpis z dokumentace do mezinárodního očkovacího průkazu 300,- Kč
Vystavení receptu s antimalarickou profylaxí 140,- Kč
Komplexní fyzikální vyšetření a posouzení zdravotního stavu na vyžádání před dlouhodobým či pracovním pobytem v epidemiologicky rizikové oblasti 1000,- Kč
Kontrolní fyzikální vyšetření na vyžádání 320,- Kč
Odběr krve včetně materiálu, separace séra 98,- Kč
Potvrzení na vlastní žádost pacienta (potvrzení o provedeném vyšetření pro zaměstnavatele, komerční pojišťovnu) 400,- Kč
Určení krevní skupiny 270,- Kč
Očkování COVID 400,- Kč
Uznání certifikátů očkování COVID 242,- Kč

Poplatek za konzultaci u cestovatelů není účtován, pokud se klient  rozhodne nechat očkovat v našem centru.