Očkování seniorů 65+

Vybraná očkování (dospělí z rizikových skupin, zákonem nařízená očkování zaměstnanců) se objednávají na tel. č. +42026608 2753 a +4250 26608 2779 PO–PÁ 7.00–15.00h a očkování probíhá v prostorách chronických ambulancí ve 3. patře Kliniky infekčních nemocí FNB a 1., 2. a 3. LF UK.

 Online objednání 
V online objednání do poznámky prosím uveďte – proti jaké nemoci se chcete očkovat.

Senioři představují z hlediska očkování důležitou skupinu, neboť spolu s narůstajícím věkem se snižuje schopnost organismu bojovat s infekcemi. Proto se v našem centru cíleně věnujeme i osobám vyššího věku, kterým nabízíme komplexní zhodnocení všech potenciálních rizik a následné sestavení optimálního očkovacího programu. Při doporučení očkování vycházíme především z nabídky vakcín, které jsou plně hrazeny z veřejného pojištění, avšak v případě zájmu zajišťujeme i očkování komerčně dostupnými vakcínami.