Otázky a odpovědi

 • Co si mám přinést s sebou do očkovacího centra?

Kartičku pojištěnce, občanský průkaz (nebo jiný průkaz totožnosti), očkovací průkaz, případně doporučení od praktického lékaře.

 • Jakým způsobem mohu platit?

Hotovostí nebo platební kartou.

 • Máte přístup do centrální evidence očkování?

Žádný centralizovaný systém evidence očkování zatím neexistuje. Máme přístup pouze k očkováním provedeným v našem centru. Proto je velmi důležité, abyste si hlídali svoji zdravotní dokumentaci a případně přinesli s sebou očkovací průkaz a všechnu relevantní dokumentaci.

 • Mohu přijít bez objednání?

Vzhledem k velkému zájmu o očkování v našem centru v současné době očkujeme pouze objednané pacienty. Objednat se můžete telefonicky či prostřednictvím emailu.

 • Jak si ověřím dostupnost vakcíny?

Obraťte se na nás telefonicky či prostřednictvím emailu.

 • Chci si koupit vakcínu a aplikovat si ji u jiného lékaře nebo sám…

Očkování může být ve velmi vzácných případech spojeno tzv. anafylaktickou reakcí. Jedná se o velmi vzácný časný alergický projev na podání cizorodé látky do organismu, jehož nelze předpovědět. V podmínkách zdravotnického zařízení je však tento stav poměrně jednoduše řešitelný. Proto je zcela nezbytné, aby očkovaný jedinec zůstal pod dohledem lékaře nejméně 30 minut po podání očkovací látky a v žádném případě není možná samostatná aplikace.

 • Jaká jsou omezení očkování?

Očkování neprovádíme v době probíhajícího infekčního onemocnění nebo při zhoršení projevů základního chronického onemocnění včetně onemocnění srdečních a cévních, plicních, neurologických či jiných. V těchto případech je vhodné provést očkování až po “zaléčení” akutního onemocnění.

V den očkování doporučujeme omezit fyzicky i psychicky náročnou činnost (např. vynechat tréninky či jiné pravidelné sportovní aktivity), dále nepít alkohol.

Některé vakcíny nelze kombinovat či aplikovat v krátkém časovém intervalu od podání jiné očkovací látky. Podrobněji se můžete informovat na našich stránkách či u svého praktického lékaře. Obecně lze doporučit odstup nejméně 14 dní po posledním očkování.

Specifická omezení se vztahují na pacienty s poruchami imunity. V tomto případě je většinou zapotřebí sestavit individuální plán očkování i výběr vakcín.

 • Jaká jsou rizika očkování?

Nejčastějším nežádoucím účinkem je bolest v místě aplikace a jeho bezprostředním okolí, dále zarudnutí či mírný otok.

24 až 78 hodin po očkování můžete někdy pociťovat lehké “chřipkovité příznaky” včetně únavy, malátnosti, bolesti svalů či kloubů nebo zvýšené teploty. Tyto projevy se ovšem vyskytují v menšině případů a zpravidla nevyžadují lékařskou pozornost. Většina našich pacientů zvládne většinu vakcín zcela bez problémů.

Skutečně závažné nežádoucí reakce po očkování jsou naštěstí mimořádně vzácné. Nejnebezpečnější jsou závažné systémové alergické reakce, které se rozvíjejí v průběhu několika minut po kontaktu organismu s neznámou látkou. Tyto tzv. anafylaktické reakce se vyskytují v jednom až dvou případech z milionu. Nicméně i na tak málo pravděpodobné situace jsme řádně připraveni a právě proto Vás požadujeme, abyste zůstali pod naším dohledem dohledem nejméně 30 minut po podání očkovací látky.

 • Jsem alergik, mohu se nechat očkovat?

Běžná alergická onemocnění jako senná rýma, atopický ekzém či bronchiální astma nejsou kontraindikací očkování. Pokud máte alergie na specifické látky či potraviny, informujte se prosím o složení vakcín na našich webových stránkách či telefonicky u našich lékařů.

 • Jsem těhotná – mohu se nechat očkovat?

Ano! Doporučujeme zejména očkování proti chřipce, jelikož toto onemocnění představuje v poměrně vysoké riziko jak pro těhotnou ženu, tak pro její plod. Díky přenosu protilátek přes placentu, lze očkováním proti černému kašli (ev. jako součást kombinované vakcíny proti černému kašli, záškrtu a tetanu) chránit novorozence proti tomuto vysoce závažnému onemocnění.

Během těhotenství se obecně doporučuje, pokud je to možné, se vyhnout cestování do exotických zemí. V případě, že cestu do zahraničí nejde odložit, naši lékaři jsou ochotni poskytnout individuální doporučení očkování na základě pečlivého zhodnocení rizik a výhod konkrétních očkovacích látek dle příslušné destinace a dle stadia těhotenství.

 • Jak je to s očkováním a kojením?

I zde platí, že je nutné každý případ hodnotit individuálně. Pro naprostou většinu očkovacích látek však platí, že nejsou u kojících matek kontraindikovány.

 • Jsem očkovaný proti klíšťové encefalitidě a našel jsem klíště – co mám dělat?

Postižené místo je vhodné odezinfikovat, klíště opatrně odstranit kývavým pohybem (např. pomocí pinzety), místo zákusu omýt vodou s mýdlem znovu dezinfikovat alkoholovým dezinfekčním prostředkem. V následujících dnes je vhodné sledovat místo zákusu a svůj celkový zdravotní stav. V případě rozvoje místní reakce (bolest, zarudnutí, otok apod.), vyrážky či celkových chřipkových obtíží (zvýšená teplota, bolesti hlavy, svalů, kloubů apod.) navštivte svého praktického lékaře.

 • Potvrdí mi lékař propustku do zaměstnání?

Ano.

 • Je možné se očkovat více vakcínami v jeden den?

Ano, v jeden den lze ve většině případů aplikovat 2 vakcíny na 2 různé aplikační místa, většinou pravá a levá paže. Vakcíny lze kombinovat více způsoby dle příslušných doporučených postupů.

 • Mohu před nebo po očkování darovat krev?

Očkování se nedoporučuje tentýž den po dárcovství krve či plazmy. Po odběru většího množství krve je Váš organismus do jisté míry oslaben a jste tak vystavení vyššímu riziku toho, že po očkování se nebudete cítit zcela ve své kůži.

Většina odběrových středisek vyžaduje alespoň měsíční pauzu mezi posledním očkováním a odběrem krve či plazmy. Ne všechny vakcíny jsou si však rovny. Doporučujeme se proto v každém individuálním případě informovat v příslušném dárcovském středisku či u našich lékařů.

 • Jsem nemocný a nemohu dorazit – co mám dělat?

Termín očkování můžete zrušit emailem na adresu ockovacicentrum@bulovka.cz, případně telefonicky na tel. +420 603 380 938

 • Mám při očkování nárok na příspěvek od zdravotní pojišťovny?

Zdravotní pojišťovny zpravidla přispívají pojištěncům na komerční očkování minimálně jednou za rok. Výše příspěvku se může lišit dle podmínek jednotlivých zdravotních pojišťoven, doporučujeme se proto informovat podrobněji na internetových stránkách Vaší zdravotní pojišťovny. Náš personál Vám poskytne daňový doklad, potvrzení o aplikací očkovací látky a ev. i další doklady, které jsou zapotřebí pro uplatnění nároku na příspěvek od zdravotní pojišťovny.

 • Jak poznám, do kdy mi platí očkování?

Při očkování v našem centru vždy dostanete lékařskou zprávu, kde budou uvedeny veškeré informace jako o době platnosti očkování, tak o případných navazujících dávkách či potřebě přeočkování. Za speciální poplatek jsme schopni vystavit i očkovací průkaz. Pokud svůj očkovací již máte, nezapomeňte ho přinést s sebou. Naši lékaři Vám s ochotou poradí s otázkou, do kdy jsou vaše očkování platná. Doporučujeme také před návštěvou našeho centra kontaktovat Vaši praktickou lékařku

 • Mohu se nechat naočkovat proti tetanu?

Ano. Očkování proti tetanu je hrazeno zdravotními pojišťovnami. U jedinců do 60 let se provádí přeočkování posilovací dávkou každých 15 let, u osob ve věku nad 60 let v intervalu 10 let.

Lze očkovat proti tetanu i kombinovanou vakcínou která chrání i proti záškrtu a černému kašli, toto očkování si ale pacient hradí sám. Cena vakcíny se pohybuje mezi 700-800 Kč.

 • Může očkování způsobovat autismus?

Na základě výsledků celé řady klinických studií může s jistotou konstatovat, že mezi současně používanými očkovacími látkami (ani pomocnými látkami v nich obsaženými) a poruchami autistického spektra neexistuje žádná spojitost.