Tiskové zprávy

Zpět

Modernizace onkologické péče ve Fakultní nemocnici Bulovka

04. 07. 2024

Fakultní nemocnice Bulovka zahájila projekt s názvem „Modernizace onkologické péče FN Bulovka“, který je financován Evropskou unií z programu Nástroj pro oživení a odolnost, prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR a za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. 

V boji s karcinomem prsu je klíčová prevence

14. 05. 2024

15. května si každoročně připomínáme Český den boje proti rakovině. Letos už 28. ročník květinové sbírky, kterou zajišťuje organizace Liga proti rakovině, se zaměří na prevenci zhoubných nádorů prsu a související screeningové programy. Ústav radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka a 1. LF UK se díky moderním metodám a špičkové přístrojové technice snaží změnit osud těch, které rakovina postihla.

V České republice je každoročně diagnostikováno více než 80 tisíc nových případů zhoubných nádorů. Díky včasné diagnostice a účinné léčbě však stále větší počet pacientů svůj boj s rakovinou účinně vyhrává. V současnosti žije s léčenou nebo vyléčenou rakovinou téměř půl milionu obyvatel ČR.

V letošním roce je Český den boje proti rakovině věnován prevenci karcinomu prsu, nejčastějšímu ženskému zhoubnému onemocnění. Toto onemocnění je však naštěstí stále více spojováno s příběhy se šťastným koncem, a to právě díky úspěšnému screeningu a včasným záchytům. „Jsme rádi, že Český den proti rakovině každoročně upozorňuje veřejnost na nebezpečí zhoubných nádorů, jejich prevenci a léčbu. V našem Ústavu radiační onkologie se každý den snažíme léčbou změnit nepříznivý osud těch, které rakovina postihla. Stále jde totiž o velmi závažné onemocnění. Náš ústav byl historicky prvním místem v Praze, kde byla poskytnuta terapie nemocným se zhoubnými nádory. V této oblasti máme dlouholeté zkušenosti a používáme moderní způsoby léčby za pomoci špičkové přístrojové techniky,“ říká prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., přednostka Ústavu radiační onkologie FNB a 1. LF UK.

Onkologie na Bulovce disponuje čtyřiceti lůžky na dvou lůžkových stanicích, kde je poskytována jak kurativní, tak paliativní onkologická léčba, a to včetně komplexní péče a nutriční podpory. K dispozici jsou zde čtyři lineární ozařovače, na kterých je ročně poskytnuta špičková lokální léčba téměř tisícovce nemocných, z nichž zhruba třetinu tvoří pacientky s nádory prsu. O správné složení onkologických léků se starají kliničtí farmakologové. Do léčby a péče o hospitalizované i ambulantní pacienty jsou zapojeni také zkušení rehabilitační odborníci. Pacientky s onkologickým onemocněním mohou ve Fakultní nemocnici Bulovka dokonce využít služeb koordinátorek onkologické péče, které jim pomáhají zorientovat se v celém léčebném procesu a detailně vysvětlují, jak budou potřebná vyšetření probíhat. Rovněž pacientkám pomáhají s objednáním na daná vyšetření, informují, kam se mají dostavit a v případě potřeby je mohou přeobjednat na jiný termín. „Roli koordinátorky jsem velmi ocenila. Člověk je totiž z informací na internetu spíš vyděšený. Pomohlo mi, že byl na telefonu někdo, kdo se mnou prošel celým procesem léčby. Věděla jsem, jak si zorganizovat práci nebo naplánovat domácnost. Taková je totiž realita pracujících žen s onkologickým onemocněním,“ vysvětluje Jana (51), pacientka Ústavu radiační onkologie.

Vedle koordinátorek onkologické péče na Bulovce velmi dobře funguje také dobrovolnický program, kdy se dobrovolníci snaží poskytnou podporu a péči pacientům, kteří jsou zatíženi stresem a úzkostí z nepříjemné diagnózy. „V rámci Českého dne boje proti rakovině jsme opět zdůraznili důležitost prevence, diagnostiky a léčby rakoviny. Našim pacientům se snažíme poskytovat co nejlepší možnou péči a zároveň se věnujeme se výzkumu, který nám pomáhá v boji proti rakovině. Děkujeme všem, kteří se k této kampani připojí a pomáhají šířit povědomí o důležitosti prevence a včasného odhalení zhoubného onemocnění,“ dodává na závěr profesorka Petra Tesařová.

 

Na Bulovce se konal kurz miniinvazivní chirurgie pod vedením španělského lékaře

25. 04. 2024

Fakultní nemocnice Bulovka uspořádala ve spolupráci se společností Mediservis 22. a 23. dubna jedinečný vzdělávací kurz miniinvazivní hrudní chirurgie Uniportal VATS, který vedl španělský lékař Dr. Diego Gonzáles Rivas, zakladatel této unikátní metody. Celkem tři operace vybraných pacientů byly živě přenášeny do posluchárny Chirurgické kliniky, kde je sledovali lékaři z různých českých nemocnic. Odborným garantem kurzu byl MUDr. Pavel Horák, primář Chirurgické kliniky FNB, 1. LF UK a IPVZ, který je jedním z průkopníků metody Uniportal VATS na Bulovce.

Miniinvazivní (VATS) anatomickou resekci plic z jedné incize (z jednoho řezu = uniportal) provedl Dr. Rivas jako vůbec první chirurg v červnu 2010. „Způsob vedení operace metodou Uniportal VATS je nejmodernějším postupem, který je pro pacienty velmi šetrný,“ vysvětluje primář Pavel Horák. „Jsme rádi, že si Dr. Rivas pro ukázku své techniky vybral právě naši Chirurgickou kliniku. Byla to příležitost pro všechny naše kolegy, kteří měli možnost sledovat operaci online a o této metodě tak získat více informací. A v neposlední řadě vidět v praxi, jakým způsobem se provádí. Věřím, že právě sdílení znalostí a zkušeností napříč mezinárodní medicínskou komunitou posouvá obor lékařství kupředu," vyhodnotil kurz primář.

„Operoval jsem více než 7000 pacientů ve 129 zemích světa. Zároveň vedu výuku miniinvazivních technik operací plic metodou Uniportal, která umožnuje operovat uvnitř dutiny hrudní skrz jeden malý řez. Pro pacienty to znamená rychlejší zotavení a nižší míru pooperačních komplikací,“ sdělil ke své technice přítomným lékařům Diego Gonzales Rivas.

Ve Fakultní nemocnici Bulovka je prováděno široké spektrum chirurgických výkonů miniinvazivním přístupem, tzv. VATS (videem asistovaná torakoskopická chirurgie). V hrudní chirurgii se jedná o výkony od diagnostických zákroků, např. odebrání vzorků plíce či odběr uzlin z mezihrudí, až po onkochirurgické výkony na plicích (plicní lobektomie, pneumonektomie – odstranění laloků plíce či dokonce celé plíce), v jícnu a mezihrudí (nádory uzlin, brzlíku, nervového systému) a další.

Miniinvazivní techniky přinášejí snížení operační zátěže pro nemocné, výborný přehled v operačním poli, menší pooperační bolesti a rychlejší uzdravení pacientů. Složité operační výkony na plicích, v jícnu a mezihrudí jsou v zahraničí prováděny již po dvě desetiletí. V ČR se Fakultní nemocnice Bulovka řadí mezi několik málo nemocnic, kde je videoasistovaná hrudní chirurgie u nádorů plic a jícnu prováděna v takovém rozsahu i v množství provedených výkonů. „Program VATS lobektomie na našem pracovišti byl zahájen v roce 2015 a nyní jsme touto metodou schopni odstranit většinu primárních plicních nádorů," dodal k operační metodě primář Pavel Horák.

 

Fakultní nemocnice Bulovka spustila portál pacienta eHealth

23. 01. 2024

Fakultní nemocnice Bulovka (FNB) uvedla do pilotního provozu portál pacienta eHealth. Od nového roku tak mají všichni pacienti nemocnice snadný přístup k informacím o svém zdravotním stavu.  Tato moderní platforma umožňuje přihlášení pomocí tzv. Národní identitní autority (NIA) nebo přes bankovní identitu. Možnost přihlášení prostřednictvím bankovní identity je navíc novinkou, kterou Bulovka poskytuje jako první státní nemocnice v ČR.

Tímto krokem FNB významně podporuje Národní strategii elektronického zdravotnictví. Portál pacienta eHealth totiž usnadňuje komunikaci mezi pacientem a nemocnicí, umožňuje stahování propouštěcích či přijímacích zpráv, ambulantních zpráv a výsledků vyšetření. Pro plný přístup je vyžadována autentizace přes NIA nebo bankovní identitu, což zajišťuje bezpečnost citlivých osobních dat. Portál je k dispozici na webové adrese portalpacienta.bulovka.cz.

„Portál pacienta je klíčovým krokem ve zpřístupňování elektronických zdravotnických informací,“ říká k novému portálu Mgr. et Mgr. Jan Alexa, náměstek ICT FNB. „Ochrana dat je zajištěna autentizací uživatelů a splňuje standardy kladené na státní správu. Uživatelské rozhraní je navrženo tak, aby bylo přístupné i pro ty, kteří nejsou zcela zběhlí v práci s počítačem. Portál je uživatelsky přívětivý a snadno ovladatelný, podobně jako internetové bankovnictví,“ doplňuje náměstek.

V nejbližších měsících je v plánu postupné rozšiřování funkcí portálu, včetně objednávkového systému na vyšetření a dalšího rozšíření zdravotnických informací, např. o zobrazování rentgenových snímků apod. V budoucnu budou pacienti moci informace z portálu eHealth zpřístupnit také lékařům mimo Bulovku, například svému praktikovi. V plánu je také zpřístupnění pacientských informací obsažených na portálu i blízkým osobám, například rodinnému příslušníkovi.

Portál eHealth nenahrazuje papírovou dokumentaci, ale slouží jako elektronická alternativa, která pacientům starším18ti let usnadňuje přístup k informacím o jejich zdravotním stavu. S ohledem na mnohá právní omezení bohužel nelze portál pacienta zprovoznit pro dětské pacienty. Pacientský portál jistě přinese větší transparentnost a pohodlí ve vzájemné komunikaci mezi pacienty a nemocnicí.

 

Bulovka hlásí mírný nárůst porodů v kontrastu s celorepublikovým poklesem

15. 01. 2024

Centrum porodní asistence (CPA), které bylo zřízeno při Gynekologicko-porodnické klinice FNB a 1. LF UK ve spolupráci s Neonatologickým oddělením FNB, slaví pět let své existence. Za tu dobu se do systému českého porodnictví povedlo zavést inovativní přístup ke zdravotní péči o těhotné a rodící ženy. Od svého založení v únoru 2019 se CPA na Bulovce stalo symbolem změny v péči o nízkorizikové těhotné ženy v České republice.

Navzdory celorepublikovému poklesu porodů v posledním roce, zaznamenala porodnice na Bulovce meziročně mírný nárůst. „Klíčovým faktorem je inovativní pohled na porodnictví, který šel ruku v ruce s vytvořením Centra porodní asistence v roce 2019. Zaměření na komunikaci s rodičkami, vzdělávání porodních asistentek a lidský přístup přinesly naší nemocnici stabilní počet porodů a pozitivní reputaci,“ říká prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FNB a 1. LF UK. „Díky odlišnému přístupu se nám podařilo udržet množství porodů a relativně růst, i když v celorepublikovém měřítku porodnost klesá,” dodává.

Hlavním aspektem v přístupu je především komunikace. Ženy mají možnost vyjádřit svá přání, a to nejen před porodem, ale i během něj, přičemž trendy v porodních přáních zůstávají podle prof. Zikána stabilní. Ženy chtějí být hlavně dobře informovány o tom, co se s nimi bude dít dříve, než se přistoupí k jakémukoli zásahu. Také nechtějí separaci od svého čerstvě narozeného miminka. A posledním nejčastějším přáním je, aby se ženy cítily v porodnici příjemně a komfortně. „Samozřejmě se můžeme setkat i s přáním typu: přivezu si vlastní mixér a udělám si smoothie z placenty, to však neslýcháme tak často,“ doplňuje k porodním přáním prof. Zikán. 

Porodnice na Bulovce nabízí ženám mimo jiné porodní apartmány, které umožňují partnerovi nebo dalšímu doprovodu zůstat se ženou během celého porodu. Tato služba je mezi nastávajícími maminkami velmi oblíbená a nelze rezervovat předem. Porodní apartmány jsou využívány téměř nepřetržitě.

Rozvoj a plány do budoucna

Kvůli velké vytíženosti porodnice se chystá rekonstrukce. „Plánujeme rozsáhlou rekonstrukci Gynekologicko-porodnické kliniky, ke které už je schválený projekt. Začít by měla na přelomu let 2024/2025 s dokončením v závěru roku 2026,“ říká ředitel FNB, Mgr. Jan Kvaček. „Ve druhé fázi bychom chtěli vybudovat vlastní budovu Centra porodní asistence, které by se tak stalo prvním samostatným pracovištěm porodních asistentek v České republice. Centrum by mělo přímou návaznost na komplex porodních sálů, takže v případě jakýchkoli komplikací či rizik se rodička dá velmi rychle přesunout na porodní sál do péče lékařů,“ dodává ředitel.

Dalším cílem je rozvoj vzdělávacích programů a certifikací pro porodní asistentky tak, aby se myšlenka inovace šířila dál i do ostatních porodnic v ČR.

 

Graf: Počty porodů a narozených dětí ve FNB 2019–2023 

 

 

Bulovka uvedla do provozu nový lineární urychlovač

30. 10. 2023

V pondělí 30. října proběhlo ve Fakultní nemocnici Bulovka slavnostní zahájení provozu nového lineárního urychlovače TrueBeam od společnosti Varian Medical Systems. Ústav radiační onkologie FNB a 1. LF UK tak disponuje již čtyřmi lineárními urychlovači, které pacientům poskytují nejmodernější dostupnou léčbu radioterapií. 

Radioterapie hraje významnou a nezastupitelnou roli v léčbě nádorových onemocnění. Přibližně polovina onkologických pacientů během své léčby absolvuje také ozařování. „Naše pracoviště má dlouholetou tradici. Péči poskytuje pacientům již od roku 1936. Během času prošlo ústavem mnoho významných osobností české onkologie, na jejichž práci je nám ctí navazovat“, říká přednostka ústavu prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
“Ústav radiační onkologie je největším pracovištěm svého druhu v Čechách. Pořízení nového přístroje je důležitou investicí pro další rozvoj našeho Komplexního onkologického centra směrem k prevenci, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění”, vysvětluje Mgr. Jan Kvaček, ředitel Fakultní nemocnice Bulovka. 
V úseku zevní radioterapie jsou pacientům na Bulovce aktuálně k dispozici čtyři lineární urychlovače, které umožňují provádění vysoce konformních technik radioterapie, tedy technik zajišťujících účinnější a zároveň šetrnější léčbu zářením. Součástí radioterapeutického oddělení je vybavení pro přesné plánování léčby včetně plánovacího CT a plánovacích systémů pro přesný výpočet dávek záření. Samozřejmostí je využívání IGRT (radioterapie řízené obrazem).
„V posledních letech provádíme i stereotaktické ozařování. U pacientek s karcinomem prsu využíváme také ozařování v řízeném nádechu, které nám umožňuje velmi výrazné snížení dávek ve zdravých tkáních, například u srdce a plic“ popisuje vedoucí lékařka Radioterapeutického oddělení FNB MUDr. Tereza Drbohlavová. „Jako jediné pracoviště v Praze zajišťujeme celotělové ozařování dospělých pacientů s hematologickými malignitami před transplantací kostní dřeně. Dostupná je i povrchová hypertermie, kterou v indikovaných případech aplikujeme ke zvýšení účinnosti léčby zářením,“ doplňuje lékařka.

Ústav radiační onkologie FNB a 1. LF UK řeší komplexní nechirurgickou léčbu solidních nádorů dospělého věku. Ozařování se velmi často kombinuje se systémovou léčbou (chemoterapií, hormonální léčbou, biologickou léčbou nebo imunoterapií). Důležitá je také podpůrná léčba, od nutriční péče po psychologickou pomoc, která je pro pacienty zajišťována po celou dobu jejich léčby. „Zakládáme si na individuálním přístupu ke každému pacientovi, se stanovením přesného léčebného plánu v rámci multidisciplinárních týmů, v souladu s aktuálními léčebnými protokoly. Jsme sehraný a zkušený tým“, dodává MUDr. Drbohlavová.

Radioterapeutické oddělení FNB provedlo v roce 2022 přibližně 5500 ozařovacích cyklů u téměř 1700 pacientů. Ambulance Ústavu radiační onkologie FNB a 1. LF UK v roce 2022 navštívilo zhruba 10 tisíc pacientů.

Díky novému lineárnímu urychlovači se na Bulovce počet ozařovaných pacientů navýší zhruba o třetinu. Přístroj byl pořízen z Evropského dotačního programu REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), a to na základě výzvy – Obnova vybavení pracovišť s péčí o onkologické pacienty. Součástí dodávky lineárního urychlovače byl také plánovací a verifikační systém, dozimetrické vybavení potřebné pro provoz a zkoušky lineárního urychlovače a fixační pomůcky pro správné polohování a fixaci pacientů při léčbě.

Na Bulovce vzniklo Centrum péče o ženu a dítě s podezřením na vrozenou vývojovou vadu

30. 03. 2023

Fakultní nemocnice Bulovka rozšiřuje spektrum poskytované prenatální péče rodičkám a následné postnatální péče o novorozence. Díky neustále se rozvíjející multioborové spolupráci je nyní Bulovka schopna nabídnout těhotným ženám a novorozencům komplexní péči od prenatální diagnostiky a komplexního poradenství v těhotenství přes vedení porodu až po novorozeneckou chirurgii vybraných vrozených vývojových vad, a to včetně operací předčasně narozených dětí. Garantem centra je Oddělení dětské chirurgie a traumatologie vedené primářem MUDr. Janem Škvařilem, Ph.D.

Centrum porodní asistence na Bulovce vytváří prostředí pro přirozené porody

30. 11. 2022

Počet porodů na Gynekologicko-porodnické klinice FNB (GPK FNB) vzrostl za poslední tři roky o více než 45 %, a to i díky vzniku Centra porodní asistence (CPA), kde je porod veden výhradně porodní asistentkou. Ve FNB v loňském roce rodilo zhruba 2 700 žen, zhruba 400 z nich podle principů Centra porodní asistence. 

JIP Neonatologického oddělení Bulovky slaví 15. narozeniny

06. 10. 2022

Letos v říjnu uplynulo přesně 15 let od chvíle, kdy při Neonatologickém oddělení na Bulovce vznikla Jednotka intenzivní péče pro novorozence. Každý rok zde vypiplají kolem 250 miminek, jejichž příchod na svět provázejí závažné komplikace. JIP Neonatologického oddělení disponuje špičkovým vybavením, ke kterému nově přibyl i neuromonitor ke sledování mozkové činnosti miminek. Narozeninový dárek věnoval Nadační fond LuckyBe a z rukou Lucie Borhyové jej převzal MUDr. Martin Čihař, primář Neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Bulovka.

Bulovka získala statut Centra vysoce specializované onkourologické péče

09. 06. 2022

Fakultní nemocnice Bulovka získala v květnu 2022 oficiální statut Centra vysoce specializované onkourologické péče. Přidělením statutu byla nemocnici uznána špičková odbornost v této oblasti. Činnost Centra rozšíří fungování Komplexního onkologického centra, které poskytuje vysoce odbornou péči onkologickým pacientům už od roku 2007. 

Ztrátě vlasů při léčbě chemoterapií může zabránit chladicí čepice

02. 03. 2022

Na Bulovce mohou indikovaní onkologičtí pacienti využít terapii chlazení pokožky hlavy, která je prevencí ztráty vlasů během chemoterapeutické léčby. Ústav radiační onkologie FNB a 1. LF UK, jako jedno z mála zdravotnických pracovišť v České republice, disponuje takovým přístrojem v rámci svého Komplexního onkologického centra.

Po třech letech provozu Centra porodní asistence se na Bulovce zvýšil počet porodů o 45 %

22. 02. 2022

V loňském roce se na Gynekologicko-porodnické klinice FNB a 1. LF UK narodilo 2 713 dětí. Za nárůst počtu porodů vděčí Fakultní nemocnice Bulovka mimo jiné také Centru porodní asistence (CPA), které zde bylo otevřeno přesně před třemi roky. Počet budoucích maminek, které chtějí rodit na Bulovce značně převyšuje stávající kapacitu porodnice. Ve srovnání s rokem 2018, tedy s dobou před CPA, zde letos přišlo na svět o 850 dětí více. 

Klinika infekčních nemocí uvedla do provozu unikátní biobox

02. 02. 2022

Fakultní nemocnice Bulovka (FNB) zahájila provoz nově zrekonstruované jednotky intenzivní péče (JIP) na Klinice infekčních nemocí, jejíž součástí je nejmodernější izolační zařízení určené pro pacienty s vysoce nakažlivou nemocí, tzv. biobox. Bulovka se tak stala jedinou nemocnicí v České republice, která v civilním sektoru disponuje zcela unikátním izolačním prostorem vybaveným nejmodernějšími přístroji.

Bulovka bude mít asistenty onkologické péče

21. 10. 2021

Fakultní nemocnice Bulovka, která je provozovatelem největšího Komplexního onkologického centra v ČR, zahájila přípravu projektu asistentů onkologické péče. Pacientům by měli od jara příštího roku poskytovat veškerou potřebnou pomoc a podporu v celém procesu mnohdy náročné a zdlouhavé léčby.

Světový týden kostí a kloubů odstartoval 12. října

12. 10. 2021

Artritida, onemocnění páteře, úrazy nebo osteoporóza – nejčastější problémy trápící pohybový aparát, na které se snaží upozornit Světová zdravotnická organizace v rámci Světového týdne kostí a kloubů. Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Bulovka, 1. LF UK a IPVZ se v letošním roce aktivně připojila k osvětě a rozhodla 

Nepodceňujte očkování proti chřipce

22. 09. 2021

Období chřipkové sezony nastává v České republice zpravidla mezi prosincem a březnem. Proti tomuto onemocnění, na které u nás každoročně umírá 1 000 až 1 500 lidí, se dá účinně bránit očkováním, jenž je zapotřebí absolvovat ještě před samotným nástupem chřipkové sezony.

Bulovka otevřela jednotku intenzivní péče na Urologickém oddělení

13. 09. 2021

Fakultní nemocnice Bulovka (FNB) dnes zahájila provoz jednotky intenzivní péče (JIP) Urologického oddělení. Celková kapacita tohoto specializovaného pracoviště je šest lůžek. Využívána bude především pro pacienty po náročných operačních výkonech. Nemocnice tak pokračuje v rozvoji svých klíčových oborů. 

Umělci poděkovali personálu Fakultní nemocnice Bulovka

13. 08. 2021

Ve čtvrtek 12. srpna 2021 proběhlo symbolické poděkování umělců z řad malířů, grafiků a ilustrátorů pracovníkům Fakultní nemocnice Bulovka (FNB) za jejich náročnou práci v období koronavirové pandemie. Do akce s pracovním názvem „Umělci proti covidu“ se zapojilo devatenáct výtvarníků, kteří vytvořili celkem 53 obrazů. Umělecká díla zájemcům společně předali spoluorganizátor akce MUDr. Martin Molitor Ph.D., přednosta Kliniky plastické chirurgie FNB a moderátor Marek Eben.

Fakultní nemocnice Bulovka slaví 90 let

21. 06. 2021

Před devadesáti lety byla uvedena do provozu jedna z pěti největších pražských nemocnic – Fakultní nemocnice Bulovka (FNB). Nemocnice v pražské Libni poskytuje svým pacientům zdravotní péči v širokém spektru lékařských oborů. V rámci jednoho areálu jsou pacientům ambulantní i lůžkové péče k dispozici specializované lékařské týmy, které se v případě potřeby dokáží spojit a poskytnout multioborovou zdravotní pomoc. 

Bulovka spustila interní tísňovou linku

17. 06. 2021

Od června letošního roku funguje v rámci celého areálu Fakultní nemocnice Bulovka (FNB) interní tísňová linka. V případě ohrožení života či náhlého vzniku selhání základních životních funkcí může kdokoli v rámci areálu nemocnice vytočit interní tísňovou linku 2222 (z ostatních telefonů celé číslo 26608 2222) a spojit se s proškoleným zdravotnickým personálem, který na místo události okamžitě vyšle resuscitační tým. Jedná se o zcela inovativní přístup v poskytování zdravotní péče v nemocničním zařízení inspirovaný fungujícím systémem telefonické podpory na běžně používané lince 155 zdravotnické záchranné služby.

Na Bulovce byl podán nový inovativní lék proti HIV

10. 06. 2021

V HIV centru Fakultní nemocnice Bulovka byl podán nový inovativní lék. U HIV pozitivního pacienta s multirezistencí na obvykle používané léky má výborné výsledky – zapříčinil výrazný útlum množení viru v těle. Jedná se o vůbec prvního pacienta, kterému byl tento lék v Evropě podán mimo klinické studie. Zásluhu na tom mají pracovníci HIV centra na Bulovce, kteří podání léku pacientovi vyjednali s britským výrobcem.

Bulovka hledá sestry a radiologické asistenty

22. 04. 2021

Fakultní nemocnice Bulovka posiluje své náborové aktivity zaměřené na nelékařský zdravotnický personál. Na sociálních sítích se aktuálně objevil první z řady náborových videospotů, kde stávající lékaři a sestry „hrají“ sami sebe. Přirozenou formou tak představují kliniky a oddělení, na kterých je nedostatek personálu nejcitelnější. Mnohdy se jedná o pracoviště, která jsou s ohledem na poskytovanou zdravotnickou péči v rámci ČR unikátní. Jak říká v úvodním videu primář Ústavu radiační onkologie FNB a 1. LF UK MUDr. Miloslav Pála, Ph.D., MBA: „Personál je alfou a omegou naší práce“.

Porodní apartmány v Nemocnici Na Bulovce: další krok ke komfortnímu a respektujícímu porodnictví

19. 11. 2020

Nemocnice Na Bulovce zásadně rozšiřuje péči o těhotné a rodící ženy a také o nově narozená miminka. Ve středu 24. června byly za účasti premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha otevřeny dva nové porodní apartmány. Zároveň byla představena moderní neonatologická ambulance. 

Bulovka je provozovatelem zdravotnického zařízení v pražských Letňanech

22. 10. 2020

Nemocnice bude mít v případě zahájení provozu charakter zdravotnického zařízení následné péče, nebude se tedy jednat o místo primárního příjmu pacientů s nákazou covid-19. V případě jejího otevření do ni budou postupně umisťováni pacienti na doléčení a ti, kteří ještě budou v karanténním opatření.

Bulovka otevírá specializované Očkovací centrum

22. 09. 2020

Nové Očkovací centrum v pražské Nemocnici Na Bulovce vzniklo při Klinice infekčních, tropických a parazitárních nemocí. Svoji činnosti zahájilo 22. září a nabízí individuální přístup k očkování.

S testováním na COVID-19 pomáhá na Bulovce robot Pipeťák

16. 04. 2020

Laboratoř klinické mikrobiologie Nemocnice Na Bulovce od 6. března pracuje v pohotovostním režimu, testuje vzorky lidí s podezřením na nemoc COVID-19. Do dnešního dne laboratoř otestovala 9 006 vzorků z jednotlivých oddělení nemocnice a třídicího místa přímo v areálu Nemocnice Na Bulovce, z domácích odběrů ZZS Praha a z některých nemocnic Střed

Pacienti s COVID-19 aneb jak se žije sestřičkám a zdravotním bratrům v době covidové

16. 04. 2020

Práce na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO), Urgentním příjmu či na JIP Infekční kliniky je náročná sama o sobě. Na těchto pracovištích jsou pacienti nesoběstační, v kritickém stavu…

Umělá inteligence může pomoci v prevenci dekubitů

18. 07. 2019

Dekubity, známé také jako proleženiny, představují pro oblast zdravotnictví významný problém. Společnost GoodAI a Nemocnice Na Bulovce provedly pilotní testy, které ukazují, že analýzu snímků na bázi umělé inteligence lze využít na pomoc právě při prevenci dekubitů. K vývoji dané technologie je zapotřebí další výzkum.

Potřebujete navštívit nemocnici?

Stáhnout PDF mapu

Adresa nemocnice

Budínova 67/2

Praha 8 - Libeň

180 81

Email: info@bulovka.cz

Datová schránka: n9hiezm

IČO: 00064211

DIČ: CZ00064211

Číslo účtu: 16231081/0710