Na Bulovce vzniklo Centrum péče o ženu a dítě s podezřením na vrozenou vývojovou vadu

23.02.2023

Fakultní nemocnice Bulovka rozšiřuje spektrum poskytované prenatální péče rodičkám a následné postnatální péče o novorozence. Díky neustále se rozvíjející multioborové spolupráci je nyní Bulovka schopna nabídnout těhotným ženám a novorozencům komplexní péči od prenatální diagnostiky a komplexního poradenství v těhotenství přes vedení porodu až po novorozeneckou chirurgii vybraných vrozených vývojových vad, a to včetně operací předčasně narozených dětí. Garantem centra je Oddělení dětské chirurgie a traumatologie vedené primářem MUDr. Janem Škvařilem, Ph.D.

Činnost nového centra zajišťuje v úzké spolupráci odborný zdravotnický personál Oddělení dětské chirurgie a traumatologie, Gynekologicko-porodnické kliniky FNB a 1. LF UK, Neonatologického oddělení a Anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Cílem centra je pomoci rodinám, které čekají dítě s podezřením na vrozenou vývojovou vadu. Rodiče nenarozeného dítěte, u nějž ultrazvukové vyšetření v těhotenství stanoví podezření na přítomnost vrozené vady často prožívají nejistotu až do doby potvrzení vady a určení dalšího postupu. Nezřídka pak hledají informace sami a obtížně se v nich orientují. Centrum rodičům nabízí odborné konzultace, poradenství a pomoc s organizací péče.

Gynekologicko-porodnická klinika nabízí těhotným ženám preventivní screeningové vyšetření morfologie plodu. „V případě, že je diagnostikováno podezření na vrozenou vývojovou vadu plodu je důležité zbavit rodiče nejistoty, poskytnout jim možnost dozvědět se, co čeká jejich dítě, ale i je samotné, a jaké kroky budou následovat,“ říká k nově vzniklému centru prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., přednosta kliniky.

„Díky nastavené mezioborové spolupráci jsme schopni na jednom místě nabídnout jasný plán optimální péče, bez nutnosti složitě se objednávat do jiného specializovaného zařízení,“ popisuje jednu z výhod centra primář Oddělení dětské chirurgie a traumatologie MUDr. Jan Škvařil, Ph.D. Toto oddělení zajišťuje novorozeneckou operativu u vrozených vývojových vad, jako jsou např. vývojové vady trávicího traktu – atrézie duodena, tenkého a tlustého střeva či anorektální malformace (vrozená onemocnění konečníku a řitě). „Po domluvě s rodinou jsme připraveni nabídnout, v rámci ambulance nebo u lůžka při hospitalizaci, podrobnou konzultaci nálezu. Nastíníme možnost léčby, vysvětlíme přesný operační postup, popíšeme předpokládaný pooperační stav a případné životní změny, které by operovaného novorozence čekaly. Stejné konzultace nabízíme také rodinám s novorozencem, které jsou hospitalizované na oddělení šestinedělí nebo na neonatologii, a to přímo u lůžka,“ popisuje smysl centra primář Škvařil. Následná operativa probíhá na kvalitně vybavených operačních sálech a pacient je v rukou specialistů s dlouholetou praxí. „Každá vrozená vývojová vada by měla být průběžně kontrolována až do dospělosti, proto je u nás samozřejmostí nejen pooperační sledování pacientů, ale i dlouhodobá dispenzarizace, tedy soustavná odborná lékařská péče ve specializovaných ambulancích,“ dodává primář Oddělení dětské chirurgie a traumatologie.

Celého procesu poradenství se od počátku účastní také neonatologové, kteří stanovují možnosti péče o novorozence po daném chirurgickém výkonu. „Neonatologické oddělení naší nemocnice může poskytnout intenzivní pooperační péči o novorozence s vybranými vrozenými vývojovými vadami. Pracujeme se špičkovou diagnostickou technikou a k dispozici máme i sofistikovanou ventilační či oběhovou podporu,“ dodává MUDr. Martin Čihař, primář Neonatologického oddělení FNB.  

V nově vzniklém centru tak mohou těhotné ženy absolvovat sérii podrobných odborných vyšetření a konzultací všech prenatálně zjištěných chirurgických diagnóz. Samozřejmostí je i genetické poradenství. Rovněž je jim poskytnuta předoperační, operační a pooperační intenzivní péče o novorozence a také možnost hospitalizace rodičů na standardních či nadstandardních pokojích. Podle charakteru onemocnění je centrum schopno zajistit dlouhodobé ambulantní sledování dítěte.
 


 

Centrum péče o ženu a dítě s podezřením na vrozenou vývojovou vadu

  • Pro konzultaci jsme k dispozici každé pondělí 13.00–15.00.
  • Najdete nás na Oddělení dětské chirurgie a traumatologie v prvním patře budovy č. 5.
  • Objednat se můžete na telefonním čísle +420 26608 2164.
  • Informace vám rádi poskytneme také prostřednictvím e-mailu: jan.skvaril@bulovka.cz. (primář MUDr. Jan Škvařil, Ph.D.).

Následující článek

Dobrovolníkem na Bulovce
30. 3. 2023

Fakultní nemocnice Bulovka rozšiřuje spektrum poskytované prenatální péče rodičkám a následné postnatální péče o novorozence.

Číst dále