Bulovka uvedla do provozu nový lineární urychlovač TrueBeam

31.10.2023

V pondělí 30. října proběhlo ve Fakultní nemocnici Bulovka slavnostní zahájení provozu nového lineárního urychlovače TrueBeam od společnosti Varian Medical Systems. Ústav radiační onkologie FNB a 1. LF UK tak disponuje již čtyřmi lineárními urychlovači, které pacientům poskytují nejmodernější dostupnou léčbu radioterapií. 

U příležitosti zahájení provozu nového lineárního urychlovače se symbolického přestřižení pásky ujali vedoucí lékařka Radioterapeutického oddělení MUDr. Tereza Drbohlavová, primář MUDr. Miloslav Pála, Ph.D., MBA a přednostka Ústavu radiační onkologie FNB a 1. LF UK prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. a ředitel nemocnice Mgr. Jan Kvaček.

Radioterapie hraje významnou a nezastupitelnou roli v léčbě nádorových onemocnění. Přibližně polovina onkologických pacientů během své léčby absolvuje také ozařování. „Naše pracoviště má dlouholetou tradici. Péči poskytuje pacientům již od roku 1936. Během času prošlo ústavem mnoho významných osobností české onkologie, na jejichž práci je nám ctí navazovat“, říká přednostka ústavu prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

“Ústav radiační onkologie je největším pracovištěm svého druhu v Čechách. Pořízení nového přístroje je důležitou investicí pro další rozvoj našeho Komplexního onkologického centra směrem k prevenci, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění”, vysvětluje Mgr. Jan Kvaček, ředitel Fakultní nemocnice Bulovka. 

V úseku zevní radioterapie jsou pacientům na Bulovce aktuálně k dispozici čtyři lineární urychlovače, které umožňují provádění vysoce konformních technik radioterapie, tedy technik zajišťujících účinnější a zároveň šetrnější léčbu zářením. Součástí radioterapeutického oddělení je vybavení pro přesné plánování léčby včetně plánovacího CT a plánovacích systémů pro přesný výpočet dávek záření. Samozřejmostí je využívání IGRT (radioterapie řízené obrazem).

„V posledních letech provádíme i stereotaktické ozařování. U pacientek s karcinomem prsu využíváme také ozařování v řízeném nádechu, které nám umožňuje velmi výrazné snížení dávek ve zdravých tkáních, například u srdce a plic“ popisuje vedoucí lékařka Radioterapeutického oddělení FNB MUDr. Tereza Drbohlavová. „Jako jediné pracoviště v Praze zajišťujeme celotělové ozařování dospělých pacientů s hematologickými malignitami před transplantací kostní dřeně. Dostupná je i povrchová hypertermie, kterou v indikovaných případech aplikujeme ke zvýšení účinnosti léčby zářením,“ doplňuje lékařka.

Ústav radiační onkologie FNB a 1. LF UK řeší komplexní nechirurgickou léčbu solidních nádorů dospělého věku. Ozařování se velmi často kombinuje se systémovou léčbou (chemoterapií, hormonální léčbou, biologickou léčbou nebo imunoterapií). Důležitá je také podpůrná léčba, od nutriční péče po psychologickou pomoc, která je pro pacienty zajišťována po celou dobu jejich léčby. „Zakládáme si na individuálním přístupu ke každému pacientovi, se stanovením přesného léčebného plánu v rámci multidisciplinárních týmů, v souladu s aktuálními léčebnými protokoly. Jsme sehraný a zkušený tým“, dodává MUDr. Drbohlavová.

Radioterapeutické oddělení FNB provedlo v roce 2022 přibližně 5500 ozařovacích cyklů u téměř 1700 pacientů. Ambulance Ústavu radiační onkologie FNB a 1. LF UK v roce 2022 navštívilo zhruba 10 tisíc pacientů.

Díky novému lineárnímu urychlovači se na Bulovce počet ozařovaných pacientů navýší zhruba o třetinu. Přístroj byl pořízen z Evropského dotačního programu REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), a to na základě výzvy – Obnova vybavení pracovišť s péčí o onkologické pacienty. Součástí dodávky lineárního urychlovače byl také plánovací a verifikační systém, dozimetrické vybavení potřebné pro provoz a zkoušky lineárního urychlovače a fixační pomůcky pro správné polohování a fixaci pacientů při léčbě.

Následující článek

Na Sklíčkový seminář na Bulovce každoročně zavítají patologové z celé ČR
27. 11. 2023

V pondělí 30. října proběhlo ve Fakultní nemocnici Bulovka slavnostní zahájení provozu nového lineárního urychlovače TrueBeam od společnosti Varian Medical Systems.

Číst dále