Národní referenční laboratoř pro diagnostiku tropických parazitárních infekcí (NRL)

NRL při Oddělení klinické mikrobiologie NNB zajišťuje diagnostiku, konzultační a přednáškovou činnost a zpracování dat příslušných nákaz za ČR pro vnitřní potřeby i pro účely WHO.  Zároveň je NRL pověřena přípravou externího hodnocení kvality (EHK) pro tropické tkáňové parazitózy pro ČR. 

Pracovníci laboratoře zajišťují denní diagnostickou pohotovost včetně víkendů a svátků pro vybrané akutní stavy: malárie, viscerální leishmanióza, nákazy způsobené volně žijícími amébami (PAME, GAE, BAE). 

 • NRL vede RNDr. et MRes Lenka Richterová, Ph.D., kterou v době mateřské dovolené zastupuje Mgr. Ivana Zicklerová.

 

Parazitózy spadající do kompetence NRL pro diagnostiku tropických parazitárních nemocí:

 1. Amebiáza – Entamoeba histolytica
 2. Granulomatózní amébová encefalitida (BAE) – Balamuthia mandrillaris
 3. Granulomatózní amébová encefalitida (GAE) – Acanthamoeba spp.
 4. Chagasova nemoc (americká trypanosomóza) – Trypanosoma cruzi
 5. Leishmaniózy – Leishmania spp.
 6. Malárie – Malarická plasmodia
 7. Pneumocystóza – Pneumocystis jirovecii
 8. Primární amébová meningoencefalitida (PAME) – Naegleria fowleri
 9. Spavá nemoc (africká trypanosomóza) – Trypanosoma gambiense, T. rhodesiense

 

Více informací:

Kontakty:

 • Centrální laboratoř Oddělení klinické mikrobiologie: +420 266 082 323
 • Kontakt na diagnostickou pohotovostní službu: +420 26608 6835 nebo +420 26608 6955
 • Laboratoř parazitologie: +420 26608 4303
 • e-mail: parazitologie@bulovka.cz

Vedení oddělení

Vedoucí NRL (nyní na mateřské dovolené)

RNDr. et MRes Lenka Richterová, Ph.D.

+420 26608 4304 lenka.richterova@bulovka.cz

Zástupce vedoucí NRL

Mgr. Ivana Zicklerová

+420 26608 2323 ivana.zicklerova@bulovka.cz