Oddělení klinické mikrobiologie (OKM)

Pracoviště poskytuje laboratorní servis klinickým pracovištím nemocnice i extramurální klientele v regionu Prahy a středních Čech.

Provádí přímý průkaz původců bakteriálních, parazitárních, mykotických, mykobakteriálních a virových onemocnění. Kromě standardních kultivačních bakteriologických metod jsou využívány moderní diagnostické postupy molekulárně biologické, automatizované kultivační systémy (hemokultivace, vyšetření TBC) a rychlý průkaz antigenů. Připravuje podklady pro cílenou a racionální antibakteriální terapii. Náplní antibiotického střediska je konzultační a konziliární činnost včetně přítomnosti u lůžka pacientů v oblasti antibioterapie a sledování stavu rezistence mikroorganismů k chemoterapeutikům na jednotlivých odděleních nemocnice.

Zajišťuje široké spektrum sérologických vyšetření bakteriálních a virových nákaz, včetně diagnostiky mykoplasmat, chlamydií, rickettsií aj. Provádí screeningová preventivní vyšetření (v těhotenství, předoperační, rizikových kontaktů a stanovení ochranného titru protilátek po očkování – klíšťová encefalitida, tetanus, TBC apod.) Součástí sérologických výsledků jsou lékařské interpretace nálezů s přihlédnutím k diagnóze a ke klinickým syndromům diagnostikovaných infekcí.

Pracoviště poskytuje poradenskou a konzultační činnost pro lékaře a zdravotníky ohledně optimálního způsobu odběru materiálu určeného k vyšetření, dotazů zaměřených na patogenezi a imunologii bakteriální a virových nákaz, diferenciální diagnostiky a možností specifické terapie.

Na úseku bakteriologie nabízí přípravu perorálních a parenterálních autovakcín.

Externí lékaři mimo FNB mohou využít službu svozu biologického materiálu: +420 266 082 409 (PO–PÁ 6.00–19.00).

Na úseku bakteriologie nabízí přípravu perorálních a parenterálních autovakcín.

 

Laboratoř je držitelem Osvědčení o Auditu II NASKL pro odbornost 802.

 

Více informací:

Pracoviště

Kontakty Poznámka Telefon
Centrální laboratoř Příjem a zpracování materiálu +420 26608 2323
Konzultace k ATB terapii Prim MUDr. Elka Nyčová +420 26608 2619
Konzultace k ATB terapii MUDr. Blanka Horová +420 26608 4605
Konzultace k ATB terapii další kontakty +420 26608 2452, 2524, 2413, 2610, 2517
Laboratoř TBC MUDr. Hana Voříšková +420 26608 2525
Parazitologie RNDr. Lenka Richterová +420 26608 6042, 4304, 4303
Autovakcíny MUDr. Hana Voříšová +420 26608 2345, 4302
Sérologie MUDr. Blanka Sýkorová +420 26608 2416
Virologie Zpracování materiálu, výsledky +420 26608 2637
Virologie Mgr. Naděžda Sojková +420 26608 2613
Virologie MUDr. Anna Poláková +420 26608 2618
Virologie MUDr. Hnat Kurhan +420 26608 2666

Vedení oddělení

Primářka

MUDr. Elka Nyčová

+420 26608 2619 elka.nycova@bulovka.cz

Vedoucí laborantka

Hana Šenoltová

+420 26608 2414 hana.senoltova@bulovka.cz