Hematologická ambulance

Pavilon 8 (Centrální laboratoře)

Hematologická ambulance pro dospělé pacienty s krevními chorobami poskytuje diagnostickou a léčebnou péči pro nemocné krevními chorobami s výjimkou pacientů vyžadujících vysocedávkovanou chemoterapii a pobyt na specializovaném hematologickém lůžkovém oddělení. Provádí konsiliární službu v oboru hematologie a transfuzní lékařství. Spolupracuje s hematologickými pracovišti s lůžkovým fondem.

Recepce (objednávání nových pacientů a změna termínu kontroly): +420 26608 2403 (ideálně volejte ve všední dny 10.00–12.00 a 14.00–15.00)

 • Provozní doba ambulance
  PO, ST a PÁ 7.30–15.30
  ÚT a ČT  7.30–18.00 (poslední pacient je přijímán v 17.00)
 • Venepunkce Intravenosní aplikace preparátu železa Odběry kostní dřeně
  PO–PÁ v 10.00–11.00
 • Odběry autologní krve
  PÁ v 8.00–12.00

Nové pacienty přijímáme v ranních hodinách. V odpoledních hodinách neprovádíme odběry krve či vyšetření kostní dřeně.

 • V ordinačních hodinách jsou přednostně vyšetřeni objednaní pacienti.
 • U akutních stavů o změně pořadí rozhoduje ambulantní lékař.
 • Neobjednaní pacienti jsou ošetřeni pouze po osobní domluvě odesílajícího lékaře s hematologem či v život ohrožujících případech.

Více informací v Laboratorní příručce.

Lékaři ambulance:

MUDr. Renata Barbara Steinbauerová, primářka
MUDr. Marie Sukovská
MUDr. Milada Maturová
MUDr. Dana Srbová
MUDr. Viera Sotáková
MUDr. Aneta Martišová 
Dr. Tatiana Zaguzina