Oddělení klinické biochemie a imunologie (OKBI)

Oddělení klinické biochemie a imunologie (OKBI) provádí biochemická a imunologická vyšetření jak pro lůžkové a ambulantní provozy nemocnice, tak i pro zdravotnická zařízení mimo areál nemocnice.

Laboratoř klinické biochemie provádí vyšetření základních biochemických parametrů ze všech běžných materiálů, acidobazické rovnováhy, chemické a morfologické vyšetření moči a další vyšetření včetně kardiálních markerů, tumorových markerů, hormonů, vitamínů a vybraných léků. 

Imunologická laboratoř provádí vyšetření humorální a buněčné imunity, vyšetření autoprotilátek, laboratorní alergologická vyšetření a elektroforetická vyšetření séra a moči včetně diagnostiky monoklonálních gamapatií.

Laboratoř je držitelem Osvědčení o Auditu II NASKL pro odbornosti 801 a 813.

Více informací:

Vedení oddělení

Primář

MUDr. Daniel Břešťan

+420 26608 2882 daniel.brestan@bulovka.cz

Vedoucí laborant

Bc. Pavel Bartoš

+420 26608 2889 pavel.bartos@bulovka.cz