Ambulance

Vedoucí lékař: MUDr. Michaela Nováková
Staniční sestra: Veronika Cibulková

Ordinační doba:

PO–ČT 8.00–12.00 a 13.00–15.30 
PÁ 8.00–12.00

Poslední pacient je přijat 30 min. před koncem ordinační doby.

Objednání

Telefon +420 26608 2237 nebo e-mail: kozni@bulovka.cz 
(k objednání k vyšetření i k přijetí do nemocnice)

Jak se na vyšetření připravit: Před příchodem na vlastní vyšetření je dobré si připravit seznam všech onemocnění, pro která se léčím a seznam léků, které (krátkodobě i dlouhodobě) užívám.

Co je potřeba vzít sebou na vyšetření: kartičku pojišťovny, doporučení k vyšetření od praktického lékaře nebo obvodního dermatologa lékaře (pokud máte), seznam léků, které užíváte.

V budově je instalován vyvolávací systém. Při vstupu do budovy před recepcí si vytiskněte pořadový lístek dle charakteru jeho ošetření (neobjednaný pacient, objednaný pacient, hospitalizace, žádanky/odběry) a sledujte obrazovku. Poté, co se na obrazovce objeví Vaše pořadové číslo, vstupte do recepce. Naše sestry nejprve zkontrolují Vaše pojištění, vloží Vaše data do informačního systému a požádají Vás o podepsání souhlasu s vyšetřením a léčbou. Poté Vám sdělí číslo ambulance, před kterou vyčkáte na vyšetření. Vaše pořadové číslo bude vyvoláno lékařem a uvidíte ho svítit nad dveřmi této ambulance i na všech velkých obrazovkách. Ve chvíli, kdy se rozsvítí číslo nad dveřmi, se tyto dveře automaticky otevřou.

Klinika pracuje týmově, není možné si předem určovat lékaře, který Vás bude ošetřovat. Můžete ale požádat vyšetřujícího lékaře, aby Vás pozval k sobě na event. kontrolu (pokud to provoz umožňuje).


Ambulance

Všeobecná (akutní)

Slouží pro vyšetření neobjednaných pacientů, kontrol a konziliárních vyšetření. Neobjednaní pacienti jsou zváni do ordinace, pokud možno v pořadí příchodu k vyšetření, přednost mají rizikové skupiny pacientů a akutní stavy, pořadí pacientů v této ambulanci určuje ordinující lékař. I přesto, že se náš personál snaží čekací dobu pacientů minimalizovat, je možné, že neobjednaní pacienti mohou čekat na své vyšetření déle.

Venerologické centrum

Vedoucí lékař: MUDr. Beatrice Bížová
Tel.: +420 26608 2234

Venerologické centrum naší kliniky patří mezi největší pracoviště ve Střední Evropě. Nabízí komplexní preventivní, diagnostické terapeutické i dispenzární služby, včetně centra pro HIV/AIDS pacienty.

Ve venerologickém centru provádíme vyšetření na kapavku, syfilis, chlamydiové infekce (včetne lymphogranuloma venereum), HIV, virové hepatitidy, herpetické infekce (genitální opar), HPV infekci (genitální bradavice), měkký vřed (ulcus molle), ureaplazmové a mykoplazmové infekce, mykotické a protozoární infekce.

Provádíme klinické, laboratorní a histologické vyšetření kožních neinfekčních projevů (psoriáza, ekzém, lichen sclerosus et atrophicus aj.) a pigmentových lézí na genitálu u dospělých i dětských pacientů.

Nabízíme skríningová vyšetření sexuálně přenosných chorob po rizikovém pohlavním styku, včetně vyšetření na hepatitidy a HIV infekci. Pokud se jedná o opakované vyšetření na žádost pacienta, je vyšetření pacientem hrazeno.

Ve venerologickém centru se věnujeme i problematice HPV infekce, provádíme screeningové vyšetření na anální karcinom (určeno hlavně pro HIV pozitivní pacienty) a nabízíme za úhradu pacientem očkování proti HPV virům, které mohou způsobit rakovinu anogenitálního traktu, dutiny ústní a genitální bradavice. 

Centrum pro pacienty s HIV/AIDS infekcí se nachází na Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí, pavilon 7, 4. patro, tel. +420 26608 2629.

Centrum dětské dermatologie

Vedoucí lékař: MUDr. Katarína Haščáková

Dětská ambulance: vyšetření a léčba dětí se všemi typy kožních chorob. Péče o dětské pacienty je komplexní. V případě potřeby je možná hospitalizace na našem lůžkovém oddělení za doprovodu rodičů. 

Pro ONLINE OBJEDNÁNÍ do Dětské ambulance klikněte ⇢   ZDE  

Poradna pro genodermatózy: sledujeme v pravidelných intervalech děti s mateřskými znaménky, vrozenými kožními nemocemi (ichtyózy, névy), cévními poruchami (hemagiomy). V rámci péče o tyto malé pacienty úzce spolupracujeme s Ústavem lékařské genetiky Fakultní nemocnice v Motole.

U dětí využíváme všechny možnosti neinvazivních metod vyšetření, ambulance je vybavena jak digitálním dermatoskopem. Toto vyšetření hradí zdravotní pojišťovny.

V léčbě hemangiomů využíváme cévní laser, tuto léčbu hradí zdravotní pojišťovny. V případě infantilních hemangiomů u pacientů do 6 měsíců věku můžeme ve spolupráci s dětským oddělením Fakultní nemocnice Bulovka nabídnout terapii propranololem, pokud je pro pacienta léčba vhodná.

Naše klinika patří do sítě evropských referenčních center pro vzácná kožní onemocnění.

Lymfologické centrum

Lékaři: MUDr. Jana Votrubová, Ph.D, MUDr. Michaela Nováková
Lymfoterapeutky: Hana Janoušková, Gabriela Jílková, Bc. Eva Náglová, Jana Lomozová, Lucie Jatagandzidu

Lymfologické centrum poskytuje komplexní dekongestivní terapii nemocným s primárním či sekundárním lymfedémem. Tato terapie zahrnuje manuální lymfodrenáž, přístrojovou lymfodrenáž (presoterapii), bandážování a cvičení. Pod dohledem vyškolených lékařů ošetříme na klinice ročně více než 800 nemocných.

O zahájení komplexní terapie rozhoduje lékař lymfologické ambulance, kde musí být nemocný nejprve vyšetřen. V diagnostice lymfedému využíváme kromě klinického a laboratorního vyšetření lymfoscintigrafii. U pacientů s vrozeným lymfedémem spolupracujeme s Ústavem lékařské genetiky FN Motol.

Lymfologické centrum má Certifikát garance kvality České lymfologické společnosti ČLS JEP.

Ambulance pro pigmentová znaménka

Vedoucí lékař: MUDr. Kristýna Sokolová

Diagnostika pigmentových lézí a kožních nádorů se provádí pohledem, ručním a digitálním dermatoskopem.

Pravidelné prohlídky pigmentových znamének by měly být 1x ročně, u pacientů s rizikovými faktory 2x ročně.

Ambulance pro kožní nemelanomové nádory (dermatoonkologická)

Vedoucí lékař: MUDr. Kristýna Sokolová

Bazocelulární a spinocelulární karcinomy (bazaliom a spinaliom) jsou nejčastějšími kožními zhoubnými nádory, v jejichž léčbě je nejdůležitější jejich časné odstranění (excize). 

Diagnostika kožních nádorů se provádí pohledem, ručním a digitálním dermatoskopemPotvrzení diagnózy probíhá vždy po histologickém vyšetření.

Léčba bazaliomu a spinaliomu je chirurgická, tzn. vyříznutí nádoru v místním znecitlivění. U některých typů nádorů je možné volit i některé z dalších neinvazivních metod (léčbu imiquimodem, kryalizací nebo fotodynamickou terapii).

Pacienti s nemelanomovými kožními nádory jsou dispenzarizováni a dochází pravidelně na kontroly.

Poradna pro léčbu melanomu

Vedoucí lékař: přednosta a primář doc. MUDr. Filip Rob, Ph.D.
MUDr. Jana Matějovská (plastická chirurgie)
MUDr. Michaela Fridrichová (klinická onkologie, radiační onkologie)
Sestra: Zdena Doubková

Melanomová komise – ÚT 14.00–15.00 

Poradna pro léčbu melanomu je určena pro pacienty s podezřením či potvrzeným melanomem. O tyto pacienty se stará mezioborový tým lékařů, který určí optimální léčebný postup.

Další dispenzarizace probíhá na naší klinice, pokud je třeba následná léčba celková, a to včetně biologické léčby, terapie probíhá na onkologii.

Zákrokový sálek a terapeutická ambulance

Vedoucí lékař: MUDr. Petr Boháč

Zákrokový sálek kliniky je určen k excizím (vyříznutí) znamének na kůži, benigních i maligních kožních nádorů, cyst a lipomů. 

Před zákrokem je nutná konzultace s lékařem, který případný výkon indikuje.

terapeutické ambulanci se provádějí malé chirurgické zákroky, odběry vzorků kůže k histologickému vyšetření, ošetření kožních projevů s využitím diatermokoagulace, nízkých teplot (tekutý dusík, sníh kyseliny uhličité). Tyto metody lze využít na odstranění drobných cévních útvarů (rozšířené žilky), stařeckých bradavic, fibromů a mnoha dalších typů útvarů na kůži.

Korektivní dermatologie

Vedoucí lékař: MUDr. Andrea Jantošovičová

Nabízí péči o širokou škálu onemocnění, včetně jejich systémové terapie. Mezi tyto onemocnění patří například akné, růžovka, periorální dermatitida a další.

Na klinice se také věnujeme chorobám nehtů a vlasů.

Chemický peeling (místní aplikace ovocných kyselin): umožní zlepšení stavu pigmentací, jizev po akné, vrásek. Zákrok je ambulantní, nebolí, není třeba rekonvalescence.

Léčba cévních změn (hemangiomy, metličky) cévním laserem. Léčba hemangiomů cévním laserem u dětí je hrazena za zdravotního pojištění.

Léčba jizev (keloidů) je složitá, ale nabízíme možnost zlepšení vzhledu jizvy pomocí místních léků, ošetření cévním laserem.

Většina kosmetických ošetření není hrazena ze zdravotního pojištění.

Ambulance flebologická (bércové vředy)

Vedoucí lékař: MUDr. Jitka Kopriva

Provádí léčbu (bércových) vředů žilního původu klasickou léčbou i preparáty moderního vlhkého hojení ran.

Léčba pacientů s bércovými vředy je ambulantní, hospitalizujeme jen ty pacienty, kteří mají komplikace (infekci, kontaktní alergii apod.). Úzce spolupracujeme s cévní ambulancí chirurgické kliniky a angiologickou ambulancí.

Ambulance alergologická

Vedoucí lékař: MUDr. Andrea Jantošovičová

Sestra: Hana Kašparová

Pacienti s podezřením na kontaktní alergický ekzém jsou vyšetřováni na alergologické ambulanci, kde provádíme vyšetření příčiny ekzému pomocí kožních, tzv. epikutánních testů. Je to jediná metoda, kterou lze odhalit, zda konkrétní látka, která přišla do styku s kůží, vedla ke vzniku onemocnění. Pokud se taková látka vyskytuje v pracovním prostředí, je třeba provést další cílená šetření a zjistit event. souvislost s výkonem povolání.

Epikutánní testy jsou sadou alergenů, které se aplikují pomocí náplasti na kůži zad. Pacient se musí po nalepení dostavit za dva a tři dny k vyšetření lékařem. Pokud je některý z testů pozitivní, lékař poučí pacienta, jakým látkám v běžném životě se bude muset vyvarovat, event. doporučí další vyšetření k vyloučení choroby z povolání.

Ambulance pro lupénku

Vedoucí lékař: přednosta a primář doc. MUDr. Filip Rob, Ph.D.

Lupénka je chronické imunitně podmíněné onemocnění kůže, které významně snižuje kvalitu života pacientů.

Úspěšná léčba lupénky vyžaduje zpravidla dlouhodobou léčbu dle závažnosti onemocnění pacienta a případných dalších manifestací onemocnění (postižení kloubů).

Na naší klinice pacientům nabízíme možnosti lokální terapie lupénky, světloléčby (fototerapie) – včetně excimerového světla, systémové i biologické léčby, pokud je indikována.

Ambulance pro pacienty s IBD

Vedoucí lékař: MUDr. Michaela Nováková

Ve spolupráci s Klinickým a výzkumným centrem pro střevní záněty ISCARE se staráme o pacienty, s kožními projevy nespecifických střevních zánětů (inflammatory bowel disease, IBD – ulcerózní kolitidu a Crohnovu nemoc), včetně kožních a slizničních komplikací jejich biologické léčby.

Ambulance celkové terapie

Vedoucí lékař: MUDr. Petr Boháč

V dnešní době v dermatologii využíváme mnoho celkově podávaných léků, které účinně a rychle léčí rozmanité kožní nemoci. Patří mezi ně imunosupresiva (kortikoidy, cyklosporin, azathioprin), cytostatika (methotrexát), retinoidy a řada dalších skupin léčiv. Všechny celkové léky mají své možné nežádoucí vedlejší účinky, proto se musí jejich podávání pečlivě kontrolovat, pacienti musí docházet na pravidelná laboratorní a klinická vyšetření.

Ambulance pro atopický ekzém

Vedoucí lékařka: MUDr. Michaela Nováková

Atopický ekzém patří mezi nejčastější chronická onemocnění kůže.

Základem úspěšné léčby je komplexní dlouhodobá terapie. Pro pacienty s atopickým ekzémem nabízíme možnosti lokální léčby, fototerapii, systémovou i biologickou léčbu.

Ambulance onkologických ran

Vedoucí lékař: MUDr. Jitka Kopriva

Provádí léčbu onkologických defektů a ran způsobených jak chirurgickými výkony, tak radioterapií.

V léčbě je využívána jak klasická lokální terapie, tak prostředky moderního vlhkého hojení ran.

Ambulance fototerapie

Vedoucí lékař: MUDr. Michaela Nováková

Fototerapie (světloléčba) se používá se k terapii řady kožních onemocnění jako je např. atopický ekzém, psoriáza, lichen planus, vitiligo, ale i mycosis fungoides. 

Klinika je vybavena zářiči pro komorovou i lokální fototerapii UVB 311 nm a přístrojem pro fokusovanou fototerapii.

Klinika je vybavena přístrojem k provádění excimerové fototerapie, která je hrazena zdravotním pojištěním pro terapii lupénky, v případě ostatních chorob ji musí pacient hradit.

Světloléčbu provádějí vyškolené sestry, dle indikace lékaře.

Škola atopie

Vedoucí lékař: MUDr. Katarína Haščáková
Sestra: Hana Kašparová

Díky Nadaci pro Atopickou Dermatitidu („Fondation Dermatite Atopique“) jsme mohli od roku 2012 otevřít tzv. „Školu atopie“, kde dětská sestra vyškolená v péči o děti s atopickým ekzémem edukuje nemocné a jejich rodiče, jak pečovat o nemocnou kůži, jak aplikovat zevní léky, čemu se vyvarovat v denní činnosti. Součástí edukace je i praktický nácvik aplikace zevních léků. Edukace je individuální nebo skupinová. Je třeba se předem objednat osobně nebo na tel. +420 26608 2237.

Detašovaná pracoviště kliniky

Dermatovenerologická poradna pro pacienty s HIV/AIDS 

 • Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka, pavilon 7, 2. patro
 • +420 26608 2629
 • ST 9.00–12.00
   

Spolupracující zdravotnická zařízení kliniky

 • Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Praha 4
 • Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE Praha 7
 • Národní referenční laboratoř pro syfilis (SZÚ), Praha 10
 • Národní referenční laboratoř pro chlamydie (SZÚ), Praha 10
 • Národní referenční laboratoř pro lymeskou boreliózu (SZÚ), Praha 10
 • Národní referenční laboratoř pro papillomaviry (ÚHKT), Praha 2
 • Ústav lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 • Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 • Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň