Pregraduální a postgraduální výuka

Klinika je výukovou základnou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Probíhá zde výuka oboru dermatovenerologie studentů medicíny 5. ročníku, a to v češtině a angličtině, dále výuka bakalářských oborů ošetřovatelství a dětské ošetřovatelství

Medikům navíc nabízíme povinně volitelné předmět: Korektivní dermatologie a základy plastické chirurgie

Klinika je akreditována Ministerstvem zdravotnictví pro postgraduální studium v oborech dermatovenerologie. Na klinice proto stážují lékaři v postgraduální přípravě před atestací. 

Atestační zkoušky z dermatovenerologie se konají na klinice jednou za tři roky. Na klinice pracují postgraduální studenti, kteří se věnují různým výzkumným grantovým projektům. 

Učitelé 2. LF UK

Učitel: Telefonní kontakt: e-mail:
MUDr. Filip Rob, Ph.D. +420 26608 2289 filip.rob@bulovka.cz
Prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc. +420 26608 2359 dermatology@bulovka.cz
MUDr. Michaela Nováková +420 26608 2021 michaela.novakova@bulovka.cz
MUDr. Iva Obstová +420 26608 2359 dermatology@bulovka.cz
MUDr. Martina Krásová, Ph.D +420 26608 2359 martina.krasova@bulovka.cz
MUDr. Katarína Haščáková +420 26608 2359 katarina.hascakova@bulovka.cz
MUDr. Petr Boháč +420 26608 2359 petr.bohac@bulovka.cz