Centrum klinických studií

Vedoucí lékař: doc. MUDr. Filip Rob, Ph.D.
Koordinátor klinických studií: Karolína Raszyková

Kontakt: +420 26608 2356

Na naší klinice je dlouhodobá úspěšná tradice provádění klinických studií. Výhodou je profesionální tým, který má rozsáhlé zkušenosti s prováděním těchto studií a nabízí komplexní zázemí velké fakultní nemocnice a další lékařskou péči i po ukončení studie.

Pro pacienty v klinických studiích je díky nepřetržitému provozu kliniky vždy k dispozici lékařská služba.

Na naší klinice nyní probíhají klinické studie pro nové biologické léky na terapii mnoha onemocnění.

V současnosti je na naší klinice otevřen nábor do klinických studií:

  • pro biologickou terapii psoriázy dětí,
  • pro biologickou terapii atopické dermatitidy dětí i dospělých,
  • pro biologickou terapii hidradenitis suppurativa,
  • pro biologickou terapii bulózního pemfigoidu.