Oddělení fyziatrie a léčebné rehabilitace

Oddělení léčebné rehabilitace FNB poskytuje komplexní rehabilitační diagnosticko-terapeutickou péči pro pacienty ambulantní i hospitalizované na odděleních a klinikách.

Provádíme kontinuální rehabilitaci v interních i chirurgických oborech. Zajišťujeme léčebnou tělesnou výchovu, fyzikální terapii, vodoléčebné procedury, cvičení v bazénu, EMG vyšetření, selektivní stimulaci u periferních paréz. Za úhradu aplikujeme laser, akupunkturu, kineziotaping a masáže.

Na oddělení pracují lékaři s atestací v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína (RFM), neurologii a ortopedii, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, klinický logoped a masér.

V rámci vzdělávání se podílíme na výuce všeobecných praktických lékařů, lékařů oboru RFM a zajišťujeme praxe studentů oborů fyzioterapie a ergoterapie.

Ambulance

 

  • Objednání

S doporučením od odborného nebo praktického lékaře se můžete objednat osobně na ambulanci nebo telefonicky na +420 26608 2105 nebo +420 26608 2120, vždy v PO–ČT 7.00–15.00, PÁ 7.00–14.00.

  • Co potřebujete k prvnímu vyšetření

Doporučení odborného nebo praktického lékaře, občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny.

  • Ordinační hodiny rehabilitačního lékaře

PO–ČT 7.30–12.00, 13.00–15.00
PÁ 7.30–12.00

  • Naši lékaři

prim. MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D. ● MUDr. Hana Šťastná ● MUDr. Karel Fojtík ● MUDr. Věra Rajnochová ● MUDr. Bc. Marie Tichá ● MUDr. Zdeněk Koutný

  • Elektromyografie (EMG)

ÚT–ČT 7.45–10.00
MUDr. Karel Fojtík

Ergoterapie

Mgr. Lenka Freislebenová 
Bc. Pavla Urychová

Cílem ergoterapie je dosažení co nejvyšší možné soběstačnosti pacienta a zvýšení jeho nezávislosti. Snaží se o to prostřednictvím nácviku běžných denních činností (oblékání, jedení, osobní hygiena…), tréninkem kognitivních funkcí nebo výběrem vhodných kompenzačních pomůcek.

Ambulantní ergoterapie se zaměřuje zejména na rehabilitaci ruky, obnovu její plné funkce a znovunavrácení úchopových vlastností. Nejčastěji řeší stavy po úrazech, poranění šlach, řezných ránách, operacích karpálního tunelu nebo stavy po cévních mozkových příhodách.

Ergoterapie prováděná v rámci lůžkové péče se zaměřuje zejména na nácvik běžných denních činností v reálných situacích a trénink kognitivních funkcí.

Nedílnou součástí ergoterapie je poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek (vozíků, chodítek, vybavení koupelny, toalety apod.) a pomoc při jejich výběru a získání.

Klinický logoped

PhDr. Marcela Kottnauer Trávníčková

Objednání: S doporučením od odborného nebo praktického lékaře se můžete objednat na tel. +420 607 765 342, +420 26608 2104, PO-ÚT 7.30–15.00.

Ambulance klinické logopedie FN Bulovka poskytuje v současné době především akutní i následnou péči o pacienty s poruchami komunikace. Konziliární formou provádíme diagnostiku i terapii u hospitalizovaných pacientů na jednotlivých lůžkových odděleních. Následná péče je poskytována ambulantní formou, kdy klienti docházejí do ambulance klinického logopeda po předchozím telefonickém objednání.

Ordinace klinické logopedie nabízí všechny standardní diagnostické a terapeutické činnosti, např.:

  • diagnostika a terapie pacientů po mozkové příhodě, úrazech mozku, mozkových nádorech, zánětlivých onemocnění CNS, mozkových atrofií a intoxikací mozku i nespecifické poruchy komunikace u neurologických a onkologicky nemocných pacientů včetně poruch polykání,
  • podpůrné stimulační psychoterapeutické techniky, aplikace orofaciálních technik, bazální stimulace.

Ambulance úzce spolupracuje s neurologií, rehabilitací, foniatrií, onkologií, interními obory, geriatrií i psychiatrií.

Vedení oddělení

Primářka

MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D.

petra.sladkova@bulovka.cz

Vedoucí fyzioterapeutka

Mgr. Renáta Muchová

+420 26608 2126 renata.muchova@bulovka.cz