Oddělení urgentního příjmu

Telefonní kontakt na oddělení: +420 26608 4525

Urgentní příjem poskytuje péči pro akutně nemocné či zraněné pacienty, jejichž stav vyžaduje provedení diagnostiky a zahájení léčby v conejkratším možném čase. Jedná se o tzv. vysokoprahový urgentní příjem, který slouží k příjmu pacientů se selháváním základních životních funkcí nebo v bezprostředním ohrožení života.

Kapacita pracoviště je sedm plně monitorovaných lůžek pro intenzivní a resuscitační péči, na třech lůžkách s možností umělé plicní ventilace. K dispozici je také jedno lůžko, které splňuje všechny požadavky na hygienicko-epidemiologický režim potenciálně infekčního pacienta.

Součástí prostor je plně vybavený operační sál s možností provedení jakéhokoliv výkonu směřujícího k záchraně života pacienta – moderní laparoskopická věž, cell-saver (přístroj na rekuperaci krevních ztrát), anesteziologické zázemí atd.

Výhodou urgentního příjmu je dostupnost veškerých radiodiagnostických modalit vyšetření v jedné budově – RTG, CT, MRI.

Toto oddělení se ve spolupráci s lékařskými fakultami podílí na praktické výuce studentů oboru zdravotnický záchranář a specializačnímu vzdělávacímu programu v oborech anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína pro zdravotní sestry. Disponujeme též akreditací pro specializační vzdělávání v oboru Urgentní medicína.

Vedení oddělení

Primář

MUDr. Josef Škola, Ph.D., EDIC

josef.skola@bulovka.cz

Vedoucí lékařka

MUDr. Ivana Zýková, EDIC

ivana.zykova@bulovka.cz

Vedoucí NLZP

Bc. Svatopluk Žáček

+420 26608 4525 svatopluk.zacek@bulovka.cz