Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)

Výpis běžné činnosti oddělení

Anesteziologické oddělení: podávání celkové a svodné anestézie pro operační výkony, ale i z důvodů diagnostických a léčebných. Řešení problematiky pre-, peri- a pooperační bolesti, dále léčba akutních bolestivých onemocnění.

Resuscitační oddělení: příjem, diagnostika a léčba život ohrožujících stavů, které reprezentují všechna náhle vzniklá onemocnění, ale i chronické případy selhávání a selhání základních životních funkcí, které vyžadují neodkladnou nebo dlouhodobou resuscitační péči.

Oddělení léčby bolesti: ambulance pro léčbu bolesti byla v únoru 2011 začleněna k ARO FN Bulovka. Ambulance se nachází v přízemí pavilonu č. 9. Druh a rozsah poskytování zdravotní péče: ambulantní péče o pacienty s chronickou bolestí jakéhokoli původu. Rozsah péče v jednosměnném provozu.

Anesteziologická ambulance: Anesteziologická ambulance byla zřízena od roku 2021. Slouží k provedení předanestetického vyšetření u pacientek a pacientů podstupujících ve FNB plánovaný operační výkon nebo vyšetření za přítomnosti anesteziologa.

Ordinační hodiny: PO–PÁ 8.00–14.00

Objednat na vyšetření

Do ambulance je nutné se objednat. Termín vyšetření musí být 7–10 dní před plánovaným operační výkonem.
Další podrobnosti (místo, potřebná dokumentace, kontakty) naleznete v odkazu ⇢

Výpis specifických činností oddělení

ARO Fakultní nemocnice Bulovka se jako jedno z prvních začalo intenzivně zabývat praktickou aplikací regionálních anestézií všech druhů. V současné době rutinně provádíme:

  • centrální blokády – tzn. epidurální a subarachnoidální, včetně kontinuálních
  • periferní blokády nervových pletení i jednotlivých nervů, včetně kontinuálních postupů pro pooperační analgezii
  • regionální anestézie u dětí

Od ledna 2013 ARO – anestézie zajišťuje zavádění implantabilních portů onkologickým pacientům. Výkon se provádí v liché týdny, v pátek na operačním sále chirurgické kliniky FN, po předchozím vyšetřeni na ambulanci bolesti.

Poměr celkových a regionálních anestézií odvedených ročně na našem pracovišti blíží standardům vyspělých evropských států. ARO Fakultní nemocnice Bulovka řadu let funguje jako školící středisko pro teoretickou i praktickou výuku regionálních anesteziologických postupů, včetně léčebných blokád a porodnické analgezie. V roce 2002 bylo u nás proškoleno 30 anesteziologů z celé ČR. Zájem o kurzy nadále trvá, s pokračováním počítáme i v příštím roce.  ARO Fakultní nemocnice Bulovka zajišťuje 24 hodinový „akutní pain-servis“. Jsme jedni z prvních v ČR, kteří tuto službu zavedli.
 

Anesteziologická péče v souvislosti s porodem

S maminkami na porodnici se nejčastěji vídáme při zajišťování porodní epidurální analgezie („epidurálu“) a anestezie u plánovaného císařského řezu.  Jsou ale situace neplánované, často akutní, které rovněž vyžadují poskytnutí anestezie. V těchto situacích je čas na předání informací a jejich vzájemnou výměnu omezen nebezpečím z prodlení či nepohodlím maminky. Z těchto důvodů bychom zde chtěli budoucí maminky seznámit s tím, co je v našich rukách čeká a zlepšit tak naší vzájemnou důvěru a spolupráci. Více informací naleznete ZDE.
 

Lůžková část

Na resuscitační stanici jsou přijímaní akutně nemocní, kterým selhává jedna či více vitální funkce nebo jsou tímto selháním ohroženi. Každý přijímaný pacient by měl mít své osobní doklady a kartu pojištěnce.

Návštěvy na lůžkové části ARO jsou dle individuální domluvy.

Telefonní číslo: +420 26608 2862

Vedení oddělení

Primář

MUDr. Josef Škola, EDIC

josef.skola@bulovka.cz

Vrchní sestra

Mgr. Pavla Matyášková

+420 26608 4525 pavla.matyaskova@bulovka.cz

Sekretariát oddělení

Marcela Müllerová
Tel.: +420 26608 2860
marcela.mullerova@bulovka.cz