Oddělení léčby bolesti

Ordinační hodiny

PO-ČT: 8.00–⁠12.00, 13.00–⁠14.30
PÁ: 8.00–⁠12.00

Telefon na oddělení: +420 26608 2242

Návštěva ordinace je možná po předchozím objednání. Podmínkou přijetí do péče je doporučení ošetřujícího lékaře. K vyšetření si prosím připravte lékařskou zprávu.

O pacienty je připraven se postarat tým lékařek a zkušených zdravotních sester.

Nabízíme také konzultace a spolupráci domácím hospicovým sdružením.

Ambulantní pacienti – indikace

Pečujeme o pacienty s chronickou bolestí (algické stavy trvající cca 2 měsíce a déle) bez odezvy na dosavadní analgetickou terapii. Jedná se zejména o následující stavy:

  • kloubní syndromy, coxarthrózy a gonarthrózy na konzervativní terapii i před výkonem
  • chronické vertebrogenní syndromy zejména s kořenovými projevy
  • regionální dystrofické syndromy
  • poúrazové syndromy a fantómové bolesti
  • polyneuropatické syndromy u diabetiků a pacientů po chemoterapii
  • psychosomatické syndromy a bolesti nejasné etiologie
  • neuralgie
  • pacienti s herpes zooster i s krátkou anamnézou
  • pacienti s onkologickou bolestí, příp. onkologickou diagnózou již na počátku onemocnění
  • pacienti před závažnějšími operačními výkony – předoperační až pooperační péče

 

Vedení oddělení

Vedoucí lékařka

MUDr. Irena Pechanová

+420 26608 2242 irena.pechanova@bulovka.cz