Konference „Rodíme se“ spojila odborníky napříč obory

02.10.2023

První ročník multioborové konference „Rodíme se“, kterou organizovala Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Bulovka spolu s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, se uskutečnila 21.–22. září 2023 a přilákala opravdu velké množství zájemců. Kapacita sálu se beznadějně naplnila už na začátku září, a proto se konference vysílala také online. Celkově program vidělo přes 200 účastníků a na konferenci vystoupila řada osobností z mnoha různých oborů. 

Záštitu nad konferencí převzal děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., garantem byl přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FNB a 1. LF UK prof. MUDr. Michal Zikán, Ph. D. a úvodního slova se ujala zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková. Mám velkou radost, že se nám s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy podařilo zorganizovat první ročník konference Rodíme se, která spojila zdravotníky mnoha profesí se zájmem o péči o těhotné a rodící ženy a jejich blízké. Konference měla skvělou atmosféru a prezentace sklidily u všech zúčastněných opravdu velký ohlas. Podařilo se otevřít řadu témat, která byla dosud v porodnictví na okraji nebo opomíjená,“ vyzdvihoval přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FNB a 1. LF UK prof. Michal Zikán.

V průběhu dvou dnů se konference zaměřila na sdílení zkušeností nejen všech pečujících profesí – porodních asistentek, porodníků, fyzioterapeutů, neonatologů, dětských sester, psychoterapeutů, psychiatrů, dul a komunitních pracovnic, ale i matek a otců. Medicínské výsledky porodnické péče v ČR jsou na špičkové světové úrovni, přesto se stále objevují témata, která je třeba otevírat, postupy, které je třeba měnit a informace, které je třeba uvádět na pravou míru. „Konference byla výjimečná v tom, že prohloubila multidisciplinární spolupráci, v jejímž centru stojí porodní asistentka a její péče o ženu. Ta nezahrnuje pouze péči při porodu, ale i podporu fyzického a duševního zdraví těhotných žen i čerstvých maminek. Prezentovány byly příklady dobré praxe i návrhy a plány do budoucna, které by roli porodních asistentek mohly posunout ještě o něco dále,“ řekl vedoucí lékař porodnické části Gynekologicko-porodnické kliniky FNB a 1. LF UK MUDr. Jan Matěcha, Ph. D.

Přednášející na konferenci představili vlastní praxi a otevřeně hovořili o všech úspěších i problémech a překážkách. Témata byla vybrána s jednoznačným cílem inspirovat a přinášet zkušenosti z praxe. Fyzioterapeutka Mgr. Marika Bajerová hovořila o propojení fyzioterapie, gynekologie a porodnictví, MUDr. Antonín Šebela, Ph. D. z Národního ústavu duševního zdraví přiblížil problematiku screeningu duševního zdraví matek v porodnicích. Jak prožívá těhotenství, porod a šestinedělí otec, vylíčil chirurg a účastník misí Lékařů bez hranic MUDr. Tomáš Šebek a porodní asistentky Bc. Barbora Smolová s Alžbětou Samkovou, Dis. popsaly péči o personál v případě úmrtí rodičky u nás a v Norsku. „Konference předčila naše očekávání. Přednášející doplňovali a potvrzovali svá vyjádření zkušenostmi z praxe. Auditorium bylo po celou dobu plné a několikrát se ozval potlesk přímo během přednášky. Diskuse otevřela mnoho témat důstojně a s respektem. Rádi bychom v tomto duchu pokračovali i nadále,“ pochvalovala si porodní asistentka z Gynekologicko-porodnické kliniky FNB a 1. LF UK Alžběta Samková. Dále zazněly například příspěvky o perinatální paliativní péči v České republice nebo o péči komunitní porodní asistentky v poporodním období.

Následující článek

Zahájili jsme výuku studentů 1. LF UK na Oddělení dětské chirurgie a traumatologie
10. 10. 2023

První ročník multioborové konference „Rodíme se“, kterou organizovala Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Bulovka spolu s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, se uskutečnila 21.–22. září 2023 a přilákala opravdu velké množství zájemců. Kapacita sálu se beznadějně naplnila už na začátku září, a proto se konference vysílala také online. Celkově program vidělo přes 200 účastníků a na konferenci vystoupila řada osobností z mnoha různých oborů. 

Číst dále