Zahájili jsme výuku studentů 1. LF UK na Oddělení dětské chirurgie a traumatologie

10.10.2023

Oddělení dětské chirurgie a traumatologie Fakultní nemocnice Bulovka se od konce září podílí na výuce studentů 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK). 

Praktická část výuky studentů 1. LF UK probíhá na ambulancích, lůžkovém oddělení, jednotce intenzivní péče i operačních sálech.

Dosud neměli studenti 1. LF UK možnost ve svém studijním programu absolvovat stáže na tomto, ani jiném oddělení či klinice dětské chirurgie. Takovou možnost měli pouze studenti 2. a 3. LF UK. "Na naše oddělení budou docházet studenti 6. ročníku, a to v týdenních blocích po dobu obou semestrů akademického roku,"  těší zahájení výuky primáře Oddělení dětské chirurgie a traumatologie FNB MUDr. Jana Škvařila, Ph.D. "Výuka bude probíhat s důrazem na kontakt s dětským pacientem a její součástí bude také rozbor kazuistik konkrétních pacientů se zaměřením na raritní diagnózy. Budeme rádi, pokud bude výuka pod naším vedením studentům přínosem, dobrou praxí a třeba i motivací v dalším rozhodování o jejich budoucí specializaci," doplňuje primář.

„Mám velkou radost, že naši studenti mohou nově absolvovat stáže na Oddělení dětské chirurgie a traumatologie ve Fakultní nemocnici Bulovka," říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. "Věřím, že tato spolupráce bude přínosná jak pro fakultu a nemocnici, tak samozřejmě především pro studenty. Oceňuji, že studenti 6. ročníku budou mít možnost učit se komplexně v ambulancích, lůžkovém oddělení, na jednotce intenzivní péče i operačních sálech,“ doplňuje děkan.

Následující článek

Bulovka uvedla do provozu nový lineární urychlovač TrueBeam
31. 10. 2023

Oddělení dětské chirurgie a traumatologie Fakultní nemocnice Bulovka se od konce září podílí na výuce studentů 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK).

Číst dále