Lůžková část

Lůžková část Urologického oddělení se nachází ve 3. patře pavilonu 3.

Na oddělení jsou k dispozici jedno nebo dvoulůžkové pokoje s dobře dosažitelným příslušenstvím. Nadstandardní pokoje jsou vybaveny vlastním wc a sprchovým koutem, TV a klimatizací. Od 1. 9. 2021 je v provozu nově zrekonstruovaná jednotka intenzivní péče (JIP)

Pacienti po větších výkonech jsou dočasně sledováni a ošetřováni na pooperačním pokoji.

Telefonní čísla na Urologické oddělení:
Pracovna sester +420 26608 2073, +420 26608 2072

Urologické oddělení poskytuje léčebně preventivní a ošetřovatelskou péči v celém rozsahu urologie dospělých. Naším cílem je Vaše spokojenost. Ke splnění tohoto cíle nám pomůžete i Vy tím, že budete dodržovat naše pokyny.
Po celou dobu Vašeho pobytu o Vás pečuje ošetřující lékař, ošetřovatelskou péči zajišťují všeobecné sestry a pomocný ošetřovatelský personál. Více informací naleznete v našem Domácím řádu níže.


Domácí řád

Více informací

Vážení pacienti,

urologické oddělení poskytuje léčebně preventivní a ošetřovatelskou péči v celém rozsahu urologie dospělých. Naším cílem je Vaše spokojenost. Ke splnění tohoto cíle nám pomůžete i Vy tím, že budete dodržovat naše pokyny. Po celou dobu Vašeho pobytu o Vás pečuje ošetřující lékař, ošetřovatelskou péči zajišťují všeobecné sestry a pomocný ošetřovatelský personál.

  • Zahájení ranních prací na oddělení v 6.00.
  • Vizita ošetřujícího lékaře probíhá od 7.00 do 7.20.
  • Velká vizita probíhá v pondělí a pátek od 8.10 do 8.40.
  • Plánovaný operační program začíná v PO 8.30; ÚT, ST, ČT 8.00; PÁ 8.30.
  • Odpolední krátká vizita ošetřujícího lékaře probíhá mezi 14.40 a 15.00
  • Večerní vizita probíhá v 18.00

Během celého dne realizuje ošetřovatelskou péči ošetřující personál, proto Vás žádáme, abyste bezvědomí personálu neopouštěli oddělení.

Podávání léků

  • ráno 8.30–9.00
  • poledne 12.30–13.00
  • večer 17.30–18.00.

na oddělení JIP – dle ordinace lékaře.

Strava a dieta

Stravu a dietu Vám určuje lékař. Donesené potraviny lze uchovávat v lednici tomu určené. Potraviny musí být v originálním balení a označené jménem. Strava na oddělení je podávána v těchto časech: snídaně od 7.30, oběd od 11.30, večeře od 17.30. Jídelní lístek je k dispozici na nástěnce u pracovny sester.

Návštěvní hodiny

Návštěvní hodiny na lůžkovém oddělení jsou povoleny denně 15.00–17.00, o víkendu 14.00–16.00, po domluvě s ošetřujícím personálem i jinak. Oddělení JIP bez návštěv, dle závažnosti zdravotního stavu pacienta, návštěva po domluvě s vedoucím lékařem. Podávání informací 13.00–14.00.

Noční klid

Noční klid je od 22.00 do 6.00. Žádáme o jeho dodržování, abyste nerušili ostatní.

Naše doporučení

K hospitalizaci nedoporučujeme brát si cennosti, větší finanční hotovost – personál za tyto věci nenese odpovědnost.

Na oddělení je omezený přístup v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů.  Kouření je povolenou na vyhrazených místech umístěných v areálu nemocnice. Pití alkoholických nápojů a požívání návykových látek je zakázáno v celém areálu nemocnice.

Prosíme o shovívavost v případě občasného nočního hluku na chodbě lůžkového oddělení, v těchto prostorách se nachází akutní ambulance, kam dochází pacienti a jsou sem transportováni pacienti v akutním stavu RZP (rychlá záchranná pomoc).

S připomínkami k provozu se obracejte na staniční nebo vrchní sestru.

Chcete-li přispět na konto darů našeho oddělení sponzorským příspěvkem, obraťte se na vrchní sestru oddělení nebo na primáře oddělení.

Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili a přejeme brzké uzdravení.