Za posledních pět let se na Bulovce narodilo tolik dětí, že by zaplnily nové okresní město

15.01.2024

Centrum porodní asistence při Gynekologicko-porodnické klinice a Neonatologickém oddělení FNB už od roku 2019 mění přístup k těhotným a rodícím ženám i celkový pohled na nízkorizikové porody. Co se za tu dobu podařilo a jakým směrem se bude porodnictví na Bulovce dále rozvíjet? O porodech, komunikaci s rodičkami nebo o vzdělávání porodních asistentek hovoří prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FNB a 1. LF UK.

Navzdory celorepublikovému poklesu porodů zaznamenala porodnice na Bulovce meziročně mírný nárůst. Čím si to vysvětlujete?

Víme, že porodnost obecně klesá a bude klesat i dál. Předpokládám, že během pěti až deseti let z těch více než 100 000 dětí narozených ročně klesneme tento počet zhruba na 80 000. Čili očekáváme celkový propad o 20 procent. Řada porodnic zaznamenává pokles počtu narozených dětí už nyní. My, díky tomu, že se snažíme dělat porodnictví trochu jinak, jsme si množství porodů udrželi a relativně rosteme. 

Co přesně na Bulovce děláme jinak?

Jinak pracujeme hlavně ve smyslu vyvážení odborné stránky a stránky přístupu, komunikace a prostředí. A to, že něco děláme jinak, jsme odstartovali už v roce 2019, kdy jsme zakládali Centrum porodní asistence (CPA). V rámci tohoto centra se snažíme měnit porodnictví zejména v oblasti péče o nízkorizikovou těhotnou a rodící ženu. Zaměřujeme se na komunikaci a vysvětlování postupů, dáváme velké pole působnosti porodním asistentkám. To všechno jsou faktory, které si ženy po porodu mezi sebou řeknou a které následně vytvářejí pověst každé porodnice. V tom si snad vedeme dobře.

Tato ženská šeptanda v případě CPA evidentně funguje. V minulosti jste museli rodičky z důvodu naplněnosti kapacity porodnice dokonce odmítat. Jak tomu bylo v uplynulém roce 2023?

Obecně je dlouhodobým problémem pražských porodnic, že do Prahy jezdí rodit i ženy ze širokého okolí. Proto také pražské porodnice před mnoha lety zavedly tzv. registrace k porodům, abychom měli určitý přehled a mohli kapacity lépe plánovat. I v loňském roce jsme byli nuceni několikrát zavírat příjem pro ženy, které u nás nebyly registrované, a také pro příjezdy sanitek, které jsme museli posílat do jiných nemocnic. Nejčastějším důvodem, proč jsme nuceni zavírat příjem, je naplněná kapacita novorozeneckého oddělení. Když k nám v době uzávěru přijde těhotná rodící žena, my se o ni samozřejmě postaráme. Ale pokud pro ni nebo pro miminko nemáme lůžko, musíme ho v rámci Prahy zajistit jinde. To je naše práce, naše povinnost. 

V CPA mohou ženy před porodem vyslovit různá přání. Mění se v čase tato porodní přání? Jaká jsou ta aktuální a jsou naopak nějaká, která rodičky postupně opouštějí?

Já si kupodivu myslím, že se porodní přání tolik nemění. V zásadě se točí kolem tří okruhů. Zaprvé jde o komunikaci: chci vědět, co se se mnou bude dít – čili chci dostatek informací před tím, než nějaká intervence nebo zásah přijde. Druhá věc je: nechci, aby ode mě někdo odděloval mé narozené dítě, chci ho mít pořád u sebe. A za třetí: chci, aby prostředí v porodnici bylo příjemné a komfortní. To jsou tři hlavní okruhy porodních přání našich rodiček, které zůstávají stále stejné, ty se v čase nijak nemění. Samozřejmě můžeme občas vidět nové a velmi specifické trendy typu: přivezu si vlastní mixér a udělám si smoothie z placenty, ale to není ani zdaleka tak časté.

Na prvním místě jste zmínil komunikaci. Můžete být konkrétnější?

Vždy jde o to, abychom byli schopni ženu dobře informovat o všem, co se právě děje a co bychom jí v danou chvíli doporučili. Náš úkol není ženě říct, co má dělat. Náš úkol je poskytnout jí dostatek informací, aby ona sama mohla rozhodnout, co a jak chce. Velmi často se setkáváme s dozvuky nesprávných představ, jak porod vypadá, kdy žena říká: nechci klystýr, nechci nástřih. A my jí odpovídáme: to je ale normální, když nechcete klystýr, tak ho nemusíte mít. Pouze v případech, kdy jsme přesvědčeni, že by to porodu pomohlo, vysvětlíme ženě důvody, proč si to myslíme. Totéž platí pro nástřih, který samozřejmě neděláme standardně všem, ale někdy až během porodu vidíme, že by nástřih zásadně pomohl a ochránil ženu před mnohem větším poraněním rodidel… Čili spektrum porodních přání se točí hlavně kolem komunikace, že si máme všechno vysvětlit, říkat ženám co a proč se děje – a jejich přání přizpůsobovat konkrétní situaci.

Kdy vlastně začínáte s komunikací s rodičkou? Co všechno jí Bulovka od začátku nabízí?

Když přijde nastávající maminka, samozřejmě jí nabízíme předporodní kurzy, které může absolvovat u nás. Tady se setká nejen s porodními asistentkami, ale i s lékaři, jak s porodníky, tak s neonatology. Žena může chodit do těhotenské poradny k nám, nebo může zůstat v péči svého gynekologa. Obě varianty jsou možné, záleží, co ženě více vyhovuje. To, co je na Bulovce oproti jiným porodnicím jiné, jsou konzultace s porodními asistentkami. Ty mohou probíhat prakticky kdykoli, pokud o to žena stojí. Nejčastěji je to po 20. týdnu těhotenství. Může to být například konzultace a poznání prostředí, popovídání si o všem, co ženu kolem těhotenství a porodu čeká. 

A pokud se žena rozhodne, že chce rodit na Bulovce, co ji čeká dál?

Pak má několik možností. Buď bude standardně v péči lékaře v těhotenské poradně, nebo může jít rovnou cestou spolupráce s porodní asistentkou. Tomu říkáme předporodní centrum porodní asistence. Od zhruba 35.–36. týdne těhotenství tedy může být těhotná žena, která je tzv. nízkoriziková, výhradně v péči porodní asistentky. 

Může si žena porodní asistentku vybrat?

Ano. To je další služba, kterou nabízíme. Těhotná žena si může zvolit konkrétní porodní asistentku z Bulovky, se kterou si rozumí a ke které má důvěru. Profily porodních asistentek ženy najdou na webu Bulovky v sekci Centrum porodní asistence. Ale většinou už žena přichází s nějakým konkrétním doporučením od kamarádek, které u nás rodily a byly spokojené. A ta konkrétní asistentka pak může přijet i k jejímu porodu. Tohle je nadstandardní služba. Jinak standardně když žena přichází rodit, vždy vyhodnotíme její rizikovost a pokud je tzv. nízkoriziková, postarají se o ni porodní asistentky, které jsou právě v práci. 

Centrum porodní asistence nabízí ženám také tzv. porodní apartmány. Jak to funguje?

V rámci CPA na Bulovce mohou ženy využít celkem pět porodních pokojů, každý má své sociální zařízení a je uzavíratelný. Z těchto pěti pokojů jsou dva nadstandardní apartmány, vlastně to jsou takové dvoupokojové byty, kde se ženou může být i partner nebo další doprovod – a cítit se tu jako doma. Apartmány nabízejí velmi příjemné prostředí a také soukromí. Mají obytnou část a samotný porodní pokoj, je tam bazének, kde žena může trávit první dobu porodní, k dispozici je i spousta dalších pomůcek pro ulehčení a zpříjemnění celkového průběhu porodu. 
To ale neznamená, že by ty další tři porodní pokoje byly nějak horší. Samozřejmě mají svoji sprchu a záchod, na všech porodních pokojích je vybavení pro volbu porodní polohy a na všech pokojích mohou být žena a její doprovod spolu. Pouze u standardních porodních pokojů mohou být s ženou maximálně dvě doprovodné osoby. U apartmánů počet prakticky neomezujeme. 

Porodní apartmány se objednávají předem na plánovaný termín porodu?

Pokud žena má zájem o porodní apartmán, měla by to říct ve chvíli, kdy přichází do porodnice rodit, protože je nelze rezervovat. My se samozřejmě snažíme vyhovět poptávce maminek tak, jak k nám přicházejí. A pokud je apartmán volný, pak samozřejmě nic nebrání tomu, aby zde žena byla od začátku, libovolně dlouho, podle toho, jak její porod běží a jak dlouho je potřeba. Následně, zhruba dvě hodiny po porodu, se žena s novorozencem přesunuje na oddělení šestinedělí. 

Jak moc jsou tyto porodní apartmány využívané?

Velmi. Prakticky nepřetržitě. Zájem žen je opravdu obrovský. Chvíle, kdy apartmány nejsou obsazené jsou na Bulovce spíš vzácné. 


Bulovka otevřela v únoru 2019 jako první v ČR Centrum porodní asistence. Jak uplynulých pět let hodnotíte a kolik rodiček dosud využilo služeb CPA?

Za těch pět let se v naší porodnici narodilo zhruba 15 000 dětí. To je opravdu obrovské množství. Naše porodnice by už zaplnila takové menší okresní město. Což je krásné. Když jsme s Centrem porodní asistence začínali, představovali jsme ho jako určitý koncept. Ne jako místo, ale jako nový přístup. Ten přístup není až tak objevný, ale je takový, který bychom si představovali v 21. století. 

Dnes už se můžete ohlédnout zpátky. Povedlo se vaše představy naplnit?

Nezastírám, že začátky byly obtížné. Abychom se sehráli a naučili se pracovat jinak, abychom přesvědčili i odbornou veřejnost, že tohle je správná cesta. Dnes jsme skutečně rádi, že tuto koncepci od nás velmi brzo začaly přebírat i další porodnice. Centrum porodní asistence už vzniklo i ve Fakultní nemocnici v Brně a obdobná centra se otevírají v celé řadě menších nemocnic. Stále se k nám na Bulovku chodí dívat porodníci a porodní asistentky z nemocnic a porodnic napříč Českou republikou i ze zahraničí. Dokonce i termín „Centrum porodní asistence“ se za těch pět let velice dobře vžil, stal se symbolem změny přístupu k nízkorizikovým těhotným a rodícím ženám v České republice. Na to jsme hrdí. Dnes mám pocit, že tento koncept je obecně vnímán velmi pozitivně, i v odborné sféře je přijímán prakticky bezvýhradně.

Pokud je projekt úspěšný, jistě máte s CPA další úmysly a uvažujete o jeho rozvoji. Jaké máte vize do budoucna?

Celý koncept bychom chtěli neustále rozšiřovat, a to jak ve smyslu poskytování služeb klientkám, tak ve smyslu výcviku porodních asistentek. Teď například přidáváme výukové programy a certifikace schválené ministerstvem zdravotnictví. Rozbíháme certifikovaný kurz pro porodní asistentky péče v těhotenské poradně. Pracujeme i na dalším certifikovaném kurzu pro péči porodní asistentky v průběhu nízkorizikového porodu. A zájem je obrovský. To znamená, že na Bulovku se přicházejí školit porodní asistentky i z ostatních porodnic, což byl ostatně náš záměr od samého začátku. Výcvik, školení a předávání zkušeností je jedním z našich pilířů. CPA na Bulovce jsme od začátku koncipovali jako modelové centrum, abychom i ostatním ukazovali, jak to jde dělat jinak. Abychom prošlapali slepé uličky a pak se mohli podělit o všechny cenné zkušenosti. 

Chystáte i rozšíření kapacit?

Plánujeme rozsáhlou rekonstrukci kliniky, na kterou už máme schválený projekt. Samozřejmě v rámci této rekonstrukce pracujeme na navýšení kapacity lůžek nejen pro ženy po porodu, ale i pro miminka. S tím ještě plánujeme postupnou rekonstrukci pokojů na oddělení šestinedělí, kde chceme vybudovat více tzv. rodinných pokojů, kde po porodu bude moci být žena nejen s miminkem, ale i s doprovodem. 
Ve druhé fázi rekonstrukce bychom měli vybudovat samostatnou budovu Centra porodní asistence, na to se pochopitelně velmi těšíme, protože to bude první samostatné pracoviště porodních asistentek v České republice. Bude mít přímou návaznost na komplex porodních sálů, takže v případě jakýchkoli komplikací či rizik se rodička dá velmi snadno přesunout na porodní sál. Nová budova nás zásadně posune jak v rámci samostatnosti péče porodních asistentek, tak i v oblasti výcviku a dalšího vzdělávání. 

Jaký je časový výhled těchto změn?

Začít stavět bychom měli na přelomu let 2024/2025, dokončení celého projektu je naplánované na závěr roku 2026. Tedy zhruba do tří let. 

Autor: Filip Řepa

Následující článek

Bulovka spustila portál pacienta eHealth
24. 1. 2024

Centrum porodní asistence při Gynekologicko-porodnické klinice a Neonatologickém oddělení FNB už od roku 2019 mění přístup k těhotným a rodícím ženám i celkový pohled na nízkorizikové porody. Co se za tu dobu podařilo a jakým směrem se bude porodnictví na Bulovce dále rozvíjet? O porodech, komunikaci s rodičkami nebo o vzdělávání porodních asistentek hovoří prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FNB a 1. LF UK.

Číst dále