Na Bulovce se konal kurz miniinvazivní chirurgie pod vedením španělského lékaře

25.04.2024

Fakultní nemocnice Bulovka uspořádala ve spolupráci se společností Mediservis 22. a 23. dubna jedinečný vzdělávací kurz miniinvazivní hrudní chirurgie Uniportal VATS, který vedl španělský lékař Dr. Diego Gonzáles Rivas, zakladatel této unikátní metody. Celkem tři operace vybraných pacientů byly živě přenášeny do posluchárny Chirurgické kliniky, kde je sledovali lékaři z různých českých nemocnic. Odborným garantem kurzu byl MUDr. Pavel Horák, primář Chirurgické kliniky FNB, 1. LF UK a IPVZ, který je jedním z průkopníků metody Uniportal VATS na Bulovce.


Miniinvazivní (VATS) anatomickou resekci plic z jedné incize (z jednoho řezu = uniportal) provedl Dr. Rivas jako vůbec první chirurg v červnu 2010. „Způsob vedení operace metodou Uniportal VATS je nejmodernějším postupem, který je pro pacienty velmi šetrný,“ vysvětluje primář Pavel Horák. „Jsme rádi, že si Dr. Rivas pro ukázku své techniky vybral právě naši Chirurgickou kliniku. Byla to příležitost pro všechny naše kolegy, kteří měli možnost sledovat operaci online a o této metodě tak získat více informací. A v neposlední řadě vidět v praxi, jakým způsobem se provádí. Věřím, že právě sdílení znalostí a zkušeností napříč mezinárodní medicínskou komunitou posouvá obor lékařství kupředu," vyhodnotil kurz primář.

„Operoval jsem více než 7000 pacientů ve 129 zemích světa. Zároveň vedu výuku miniinvazivních technik operací plic metodou Uniportal, která umožnuje operovat uvnitř dutiny hrudní skrz jeden malý řez. Pro pacienty to znamená rychlejší zotavení a nižší míru pooperačních komplikací,“ sdělil ke své technice přítomným lékařům Diego Gonzales Rivas.

Ve Fakultní nemocnici Bulovka je prováděno široké spektrum chirurgických výkonů miniinvazivním přístupem, tzv. VATS (videem asistovaná torakoskopická chirurgie). V hrudní chirurgii se jedná o výkony od diagnostických zákroků, např. odebrání vzorků plíce či odběr uzlin z mezihrudí, až po onkochirurgické výkony na plicích (plicní lobektomie, pneumonektomie – odstranění laloků plíce či dokonce celé plíce), v jícnu a mezihrudí (nádory uzlin, brzlíku, nervového systému) a další.

Miniinvazivní techniky přinášejí snížení operační zátěže pro nemocné, výborný přehled v operačním poli, menší pooperační bolesti a rychlejší uzdravení pacientů. Složité operační výkony na plicích, v jícnu a mezihrudí jsou v zahraničí prováděny již po dvě desetiletí. V ČR se Fakultní nemocnice Bulovka řadí mezi několik málo nemocnic, kde je videoasistovaná hrudní chirurgie u nádorů plic a jícnu prováděna v takovém rozsahu i v množství provedených výkonů. „Program VATS lobektomie na našem pracovišti byl zahájen v roce 2015 a nyní jsme touto metodou schopni odstranit většinu primárních plicních nádorů," dodal k operační metodě primář Pavel Horák.

Následující článek

V boji s karcinomem prsu je klíčová prevence
15. 5. 2024

Fakultní nemocnice Bulovka uspořádala ve spolupráci se společností Mediservis 22. a 23. dubna jedinečný vzdělávací kurz miniinvazivní hrudní chirurgie Uniportal VATS, který vedl španělský lékař Dr. Diego Gonzáles Rivas.

Číst dále