Jak to u nás probíhá

První návštěva v těhotenské poradně je ve 36. týdnu těhotenství a je vedena lékařem. 

Lékař dle anamnézy vyhodnotí, zda jste vhodná adeptka pro další kontroly v Centru porodní asistence (CPA), kde péči zajišťuje pouze porodní asistentka, či nikoliv. 

Po první návštěvě se klientka rozhodne navštěvovat jednu z poraden na základě konzultace s lékařem:

 • Centrum porodní asistence
 • Fyziologická těhotenská poradna
 • Riziková těhotenská poradna

 

 


Naše poradny

Centrum porodní asistence (CPA)

CPA jsou těhotenské poradny jsou vedeny porodní asistentkou. V případě odhalení zvýšeného rizika nebo patologie je žena převedena zpět do péče lékaře. 

Podmínky pro registraci v CPA:

 • těhotenství s nízkým rizikem (anebo rizikem, které pominulo – např. krvácení v 1. trimestru, léčba hrozícího předčasného porodu, prodělaný infekt močových cest atd.).
 • splnění všechn doporučených screeningů, včetně oGTT (tzn. „vyplněná průkazka“ – vše s normálním nálezem).
 • nezatížená porodnická anamnéza (bez porodů císařským řezem nebo kleštěmi), bez komplikovaných předchozích poranění hráze, bez hypotonií, bez těžké hypoxie při předchozím porodu, bez předchozího porodu mrtvého plodu atd.).
 • normální pravidelná vyšetření (moč, krevní tlak).
 • poloha podélná hlavičkou (u těhotných nad 34+0).
 • jednočetné těhotenství.
 • spontánní koncepce (ovariální stimulace, indukce ovulace, intrauterinní inseminace lze, mimotělní oplození není možné vést v režimu CPA).
 • absence chorob s vlivem na graviditu.
 • věk matky 18–39 let.

Fyziologická těhotenská poradna

Fyziologická těhotenská poradna je určena pro ženy, jejichž těhotenství probíhá fyziologicky, ale nesplňují podmínky přijetí do CPA nebo v případě, kdy je kapacita CPA zcela naplněna. 

Objednání ve všední dny od 12.00–14.00 na tel. čísle +420 26608 3291.

Riziková těhotenská poradna

Riziková těhotenská poradna je poradna vedená lékařem určena pro ženy, jejichž anamnéza je zatížena zvýšenými riziky. 

Objednání ve všední dny 11.00–13.00 na tel. čísle +420 26608 4020.