Předporodní příprava

Můžete využít možnosti individuální předporodní přípravy s naší porodní asistentkou, kde proberete témata dle Vašich potřeb. Cena kurzu je 1600,- Kč.

Pro více informací kontaktuje porodní sál tel.: +420 26608 3283. 


Užitečné rady a informace

Co s sebou do porodnice

Seznam si můžete stáhnout v PDF ZDE.

Chceme předejít některým komplikacím, a proto Vás prosíme, abyste si s sebou do porodnice přinesla tyto věci:

 • těhotenskou legitimaci
 • občanský průkaz, nebo jiný průkaz totožnosti
 • průkaz zdravotního pojištění
 • rodné číslo otce dítěte
 • vyplněný dotazník o jménu dítěte (k dispozici na webu, nebo u nás v těhotenské poradně)
 • oddací list (pouze u cizinců a párů sezdaných v cizině)
 • rodný list (pouze u cizinců)
 • pokud jste svobodná a příjmení dítěte bude po otci Vašeho dítěte, je nutné přinést doklad o přiznání otcovství (vyřizuje matrika)
 • u rozvedených rozsudek o rozvodu
 • toaletní potřeby (zubní kartáček, pasta, hřeben, mýdlo, ručník)
 • obuv na přezutí
 • síťované kalhotky, těhotenské podprsenky
 • malou příruční tašku, kam tyto věci uložíte

Doporučujeme přibalit:
Toaletní papír, vložky, plenkové kalhotky (omezený počet ks na den), vlhčené ubrousky pro miminko vlastní kosmetiku. Noční košili dostanete v porodnici, ale je možné si vzít svoji, i župan.
Po obdržení rodného listu (po porodu dítěte) je nutné ihned přihlásit dítě k některé zdravotní pojišťovně.

Doprovod k porodu

Doprovodnou osobu u porodu vítáme, ať už je to partner, dula, kamarádka, či maminka. Doprovod je především psychickou podporou pro nastávající rodičku. Přítomnost blízké osoby má pozitivní vliv na psychiku ženy, snížení stresu, obav a napětí.

Porodní přání

Průběh porodu nelze naplánovat, ale lze se na něj orientačně připravit s pomocí porodních přání. Porodní přání je dobré prokonzultovat s porodní asistentkou, pomůže Vám utřídit Vaše myšlenky a vize. Porodní přání se snažíme respektovat v případě fyziologického průběhu porodu.

Naše kritéria: 

Kardiotokografické monitorování plodu během porodu – CTG
Sledování stavu plodu pomocí CTG považujeme za nezbytnou součást bezpečného porodu. CTG provádíme při příjmu na porodní sál a dále dle aktuální situace. Pokud porod probíhá fyziologicky, omezujeme monitorování na nezbytné minimum (1x za 2–3 hodiny), v mezidobí porodní asistentka poslouchá srdeční ozvy plodu v určených intervalech.

Vaginální vyšetření
Pomocí vaginálního vyšetření se hodnotí průběh porodu. V případě nekomplikovaného průběhu porodu je počet vaginálních vyšetření omezen na nezbytné minimum.

Předčasný odtok plodové vody
Při odtoku plodové vody postupujeme dle doporučeného postupu pro porodnictví. Po 18-24 hodinách od odtoku plodové vody obvykle zahajujeme preventivní podání antibiotik. Pokud do 24 hodin od odtoku plodové vody nedojde ke spontánnímu nástupu kontrakcí, zahajujeme vyvolávání porodu.

GBS pozitivita
Přítomnost Streptokoka skupiny B (GBS) v pochvě je běžný a nezávažný nález. V průběhu porodu však může ohrozit novorozence vznikem infekce, což je vzácná, ale potenciálně závažná komplikace. Pokud kultivační vyšetření prokázalo, že GBS máte, podáme vám preventivně k porodu antibiotika dle doporučeného postupu pro porodnictví.

Protržení vaku blan
Dirupci – protržení vaku blan, rutinně neprovádíme. Správně načasovaná dirupce však může urychlit porod, což může být v některých případech prospěšné.

Potermínové těhotenství
Termín porodu určuje ultrazvukové vyšetření v prvním trimestru (nejčastěji je uveden na prvotrimestrálním screeningu). Pokud neporodíte do stanoveného termínu porodu, doporučíme vám (nejde-li o rizikové těhotenství) častější sledování v těhotenské poradně (2x týdně). Zhruba deset dnů po termínu porodu (týden 41+3) doporučujeme naplánovat vyvolání porodu. Nejzazší termín pro porod považujeme týden 42+0. Preferujeme vyvolávání porodu mechanickými metodami, nikoliv léky. Vyvolávání porodu probíhá za hospitalizace.

Klystýr
S prováděním klystýru před porodem máme dobré zkušenosti. Není však nezbytnou součástí porodní péče.

Holení
Holení hráze před porodem nevyžadujeme, ale doporučujeme. Neoholená kůže může komplikovat proces hojení, pokud dojde k jejímu poranění během porodu.

Poloha ženy během porodu
Polohu, v níž chcete rodit, si můžete zvolit samy. Na porodním sále jsou k dispozici porodní lůžka, která umožňují modifikace porodních poloh.

Jídlo a pití během porodu
Během porodu doporučujeme jíst a pít omezeně a v malých dávkách, přednost dáváme lehké stravě bohaté na rychlé cukry. Porod je náročný fyzický výkon a nadměrný příjem potravy při něm způsobuje pocity na zvracení nebo zvracení. 

Epiziotomie – nástřih hráze
Epiziotomii provádíme pouze v případě, že ji považujeme za vhodnou v dané konkrétní situaci. Odhadnout předem, zda bude epiziotomie nutná, je obtížné.  Nejčastějšími důvody provedení nástřihu je nutnost urychlení porodu (při podezření na hypoxii plodu-nedostatek kyslíku) a riziko závažného poranění hráze (zejména pevná hráz a větší hlavička apod.). 

Podávání oxytocinu
Oxytocin je přirozený hormon, který způsobuje děložní kontrakce, čímž umožňuje porod. Podání oxytocinu v infúzi má svá indikační kritéria, jimiž se řídíme. Patří sem například nepostupující porod, slabé kontrakce, krátké kontrakce, krvácení po porodu apod. Oxytocin je možné podávat až po odtoku plodové vody. Při podávání oxytocinu je nutné plod více sledovat pomocí CTG. Pokud jsou kontrakce podpořené oxytocinem bolestivé, nabízíme analgezii.

Epidurální analgezie
Epidurální analgezie je jedna z nejoblíbenějších metod tišení bolesti při porodu. Je dobře účinná a málo riziková pro rodičku i pro plod. Máme s ní dobré zkušenosti. V naší porodnici je její podání dostupné a je zdarma.

Bonding
Bonding představuje úzkou vzájemnou interakci matky a dítěte bezprostředně po porodu. Bonding podporujeme u všech donošených, dobře se adaptujících novorozenců. Dítě je po vybavení položeno na břicho matky (tzv. kontakt kůže na kůži). Po přerušení pupečníku a krátkém vyšetření pediatrem pokračuje bonding na hrudníku matky, kde dítě zůstává první 2 hodiny života. V průběhu bondingu je dítě monitorováno (čidlo oxymetru na ručce) a je vyžadována trvalá přítomnost doprovodu.

Podvaz pupečníku
Preferujeme pozdní podvaz pupečníku. Novorozence, který je bezprostředně po porodu v pořádku, pokládáme bez přerušení pupečníku na břicho matky. Z výzkumů vyplývá, že děti s odloženým podvazem pupečníku mají nižší výskyt anémie v kojeneckém věku, pokud jsou ponechány s nepřerušeným pupečníkem 1–3 minuty po porodu, což odpovídá době, kdy pupečník dotepává. Pupečník může přestřihnout otec dítěte. V případě nutnosti resuscitace novorozence pediatr, který je u porodu přítomen, indikuje časnější podvaz. 

Podání uterotonik po porodu
Po porodu dítěte podáváme léky na podporu stažení dělohy (uterotonika). Podle našich i mezinárodních doporučení je podání uterotonik prevencí nadměrného krvácení po porodu.

Ošetření novorozence po porodu
Novorozence zkontroluje po porodu pediatr. Jestliže je novorozenec v pořádku, není nikam odnášen a jeho vyšetření probíhá v přítomnosti matky. Vyšetření na těle matky je možné. Pediatr dítě krátce vyšetří a zhodnotí jeho adaptaci. Další ošetření, vážení a označení je možné odložit po bondingu.
Pokud je třeba podpora poporodní adaptace (týká se asi 10 % dětí a zahrnuje například odsátí tekutiny z nosu a úst, prodýchnutí maskou s kyslíkem apod.), probíhá ve vedlejší místnosti, která je k tomu vybavená.

Císařský řez
V případech, kdy je nutné ukončit těhotenství císařským řezem, dáváme přednost svodné anestezii před celkovou. V celkové anestezii operujeme, pokud je nutné provést císařský řez okamžitě nebo pokud je svodná anestezie ze zdravotních důvodů nevhodná. Doprovázející osoba může být s rodičkou na operačním sále a po vybavení novorozence může být přítomná při jeho ošetření. Dítě matce ihned po ošetření ukážeme, a pokud o to má zájem, přikládáme jí ho k prsu, aby se správně nastartoval proces kojení. Bonding – položení nahého dítěte na kůži matky může být u císařského řezu technicky obtížný. V situacích, kdy není možný, umožňujeme bonding v případě zájmu otci. Po porodu císařským řezem je rodička obvykle jeden den na oddělení JIP. Dítě zůstává v péči neonatologů a je jí pravidelně donášeno ke kojení.

Ambulantní porod
Ambulantní porod je v naší porodnici možný. Pokud si přejete odejít domů i s miminkem dříve, než je doporučená doba pobytu na oddělení šestinedělí (72 hodin), je třeba se na podrobnostech a další péči domluvit s přítomným gynekologem a pediatrem. Propuštění novorozence před 48. hodinou života je řešeno formou negativního reverzu. Při časném propuštění matky, je-li vše v pořádku, revers není nutný.

Odmítnutí doporučené péče
Pokud něco z toho, co vám nabízíme, nechcete, poučíme vás o výhodách a alternativách navrženého postupu a o potenciálních rizicích spojených s jeho odmítnutím. Požádáme vás poté o podpis tzv. negativního reverzu, v němž podepisujete, že jste si rizik vědoma, byla jste poučena a přijímáte za své rozhodnutí zodpovědnost. V posledních letech se setkáváme s rodičkami, které mají mylné nebo zkreslené informace týkající se některých aspektů porodnické péče, většinou získané z neodborných zdrojů na internetu. Doporučujeme proto věnovat poučení velkou pozornost. Komunikaci s rodičkou věnujeme péči. Z naší zkušenosti se většina nejasností v průběhu prenatální péče nebo při porodu vysvětlí a vzájemná spolupráce rodičky, porodní asistentky a lékaře probíhá dobře. Pokud už předem víte, že některé z našich standardních postupů nebudete akceptovat, konzultujte to v těhotenské poradně.

Hodnocení fyziologie a patologie porodu
O tom, zda je porod fyziologický, rizikový nebo patologický, rozhoduje porodní asistentka a/nebo lékař. Dle toho určuje další postupy, navrhuje vyšetření a léčbu abnormálních stavů.

Komunikace s rodičkou
Všechny postupy, návrhy péče a léčby řešíme přímo s těhotnou a/nebo rodící ženou.
Nepřejeme si, aby za ženu komunikoval její doprovod. Přímou komunikaci mezi personálem a rodící ženou považujeme za základ kvalitní zdravotnické péče.

Konzultace s porodní asistentkou

Pro všechny z Vás, které potřebují mluvit s porodní asistentkou před porodem a primárně nespadají do CPA, nabízíme půlhodinovou konzultaci zdarma. Doneste svůj porodní plán, nebo „jen“ Vaše nezodpovězené otázky a naše porodní asistentka s Vámi vše prodiskutuje. 

Objednat se lze osobně na porodním sále nebo na tel. čísle +420 26608 3283 (PO–ST mezi 11.00–14.00).

Porodní apartmány

Součástí porodního sálu je porodní apartmán, nadstandardně vybavený komplex dvou místností s vlastní kuchyňkou, prostorem na odpočinek a sociálním zařízením. Je určen pro pobyt rodiček s doprovodem v průběhu rozbíhajícího se, nebo již běžícího porodu, případně v časném poporodním období. Apartmán svou rozlohou a vybavením rodičce i doprovodu nabízí velmi komfortní prostředí. 

Porodní apartmány nelze předem rezervovat, lze je využít, pokud jsou volné v okamžiku příchodu těhotné nebo rodící ženy na porodní sál.

Apartmán může využít každá rodící žena. Cena využití apartmánu je k nalezení v aktuálně platném ceníku ZDE

Více informací o porodních apartmánech a fotogalerii naleznete ZDE.