Odbor nemovité infrastruktury

Do Odboru nemovité infrastruktury spadá:

- Oddělení rozvoje nemovité infrastruktury

- Oddělení provozu a údržby

- Referát technické údržby 

- Referát stavební údržby 

- Referát elektrických zařízení 

- Referát podpory a nákupu 

Vedoucí Odboru nemovité infrastruktury

Jaroslava Musilová

+420 26608 2605 jaroslava.musilova@bulovka.cz

Vedoucí oddělení nemovité infrastruktury

Milan Kabyl

+420 26608 2485 +420 733 673 505 milan.kabyl@bulovka.cz

Vedoucí referátu stavební údržby

Milan Kabyl

+420 26608 2485 +420 733 673 505 milan.kabyl@bulovka.cz

Vedoucí referátu elektrických zařízení

Milan Krabs

+420 26608 2443 +420 606 447 676 miroslav.krabs@bulovka.cz

Vedoucí referátu podpory a nákupu

Magdalena Červová

+420 26608 2040 magdalena.cervova@bulovka.cz