Oddělení klinické psychologie 

Oddělení v rámci Fakultní nemocnice Bulovka zajištuje:

  • Péči o hospitalizované pacienty na všech odděleních nemocnice.
  • Ambulanci klinické psychologie pro děti i dospělí pacienty.

Provoz ambulance: PO–PÁ 8.00–16.00 (na základě objednání).

V případě naléhavé a neodkladné péče je potřeba kontaktovat Krizová centra (provoz non-stop, bez objednání).

Psychologické a psychoterapeutické služby jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Nemocnice má navázány smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Dětští a dospívající pacienti

PhDr. Jiří Los

Objednání dětských a dospívajících pacientů výhradně na tel.: 26608 2385 nebo e-mail: jiri.los@bulovka.cz
Budova č. 15, 4. patro
Zajištění organizačních věcí oddělení: stáže

 

Dospělí pacienti

PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.

Kontakt: 26608 3271, e-mail: martin.dlabal@bulovka.cz
Budova č. 3, přízemí
Zajišťuje psychologické konsiliární vyšetření a podpůrnou psychoterapeutickou péči u lůžka již hospitalizovaných pacientů.V případě potřeby lze domluvit ambulantí psychologickou péči.

 

PhDr. Richard Braun, Ph.D.

Kontakt pro objednání: 26608 2347 (záznamník), e-mail: richard.braun@bulovka.cz
Budova č. 7, 2. patro
Poskytuje individuální, párovou i skupinovou psychodynamicky orientovanou psychoterapii. V rámci hospitalizací pracuje zejména s pacienty z AIDScentra a Infekční kliniky FN Bulovka. V rámci ambulance se zaměřuje na problematiku kvality života a sociální opory, problematiku HIV/AIDS. K cílovým skupinám patří zejména klienti v akutní osobní krizi.

 

Mgr. Marcela Braunová

Kontakt pro objednání: 777 863 241 nebo 26608 3489, e-mail: marcela.braunova@bulovka.cz
Budova č. 3, přízemí
Poskytuje individuální psychoterapii, nácvik relaxačních technik a nabízí skupinová setkání osobního rozvoje. Zajišťuje psychologické konsiliární vyšetření a podpůrnou psychoterapeutickou péči u hospitalizovaných v Centru následné péče, Neurologickém oddělení a na Interní klinice.

 

PhDr. Radka Kulhánková

Kontakt: 26608 4206, e-mail: radka.kulhankova@bulovka.cz
Budova č. 16
V psychoterapeutické a krizové intervence pro ambulantní i hospitalizované pacienty (Klinika radiční onkologie) se obvykle zaměřuje přímo na konkrétní příznaky a problémy, související s nemocí a její léčbou: redukce úzkosti a deprese, zmírnění pocitů izolace, bezmoci a beznaděje, otevřenější komunikaci s blízkými lidmi, posílení compliance a lepší spolupráce s lékařským týmem. Rozsah i délka se řídí pacientovými potřebami a jeho celkovým zdravotním stavem – krátkodobé (v rozsahu několika setkání v průběhu týdnů) slouží k překlenutí obtížného období v určité fázi nemoci, dlouhodobé (v trvání několika měsíců až let), nabízejí systematické, komplexní řešení osobní situace. Je rovněž možné pracovat s rodinnými příslušníky pacientů.

Vedení oddělení

Vedoucí Oddělení klinické psychologie

PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.

+420 26608 3271 martin.dlabal@bulovka.cz