Oddělení kvality

Kvalita a bezpečí zdravotnických služeb

Oddělení kvality Fakultní nemocnice Bulovka zajišťuje metodické řízení kvality poskytované péče. Systém řízení kvality obsahuje převážně provádění interních auditů, sledování spokojenosti pacientů i zaměstnanců a sledování nežádoucích událostí a jejich vyhodnocování.

Fakultní nemocnice Bulovka se dlouhodobě zaměřuje na zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Toto úsilí bylo v roce 2014 proměněno v získání akreditace na základě akreditačního šetření dne 24. 1. 2014 a externího certifikátu kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ ČR č. 102/2012 Sb. od Spojené akreditační komise, o. p. s. Nemocnice tak prokázala, že splňuje všechny standardy kvality a bezpečí poskytované péče dané legislativou a standardy SAK. 

Reakreditační šetření proběhlo úspěšně znovu v roce 2016 a 2019. FNB se podrobí reakreditačnímu šetření znovu v roce 2022.

 

Vedoucí manažer kvality

Mgr. Barbora Jánská

+420 26608 4591 barbora.janska@bulovka.cz

Manažer kvality

Ing. Petra Frantlová

+420 26608 4594 petra.frantlova@bulovka.cz

Referent řízení kvality

Michaela Šubrtová

+420 26608 2801 michaela.subrtova@bulovka.cz

Manažer kvality

Mgr. Zdenka Šálková

+420 26608 4594 zdenka.salkova@bulovka.cz