Ambulantní část

 • přízemí – akutní ambulance, příjem k hospitalizaci, poradny
 • 4. patro – endoskopické pracoviště, poradny

Lůžková část

 • JIP 2. patro + lůžkové oddělení
 • JIP 3. patro + lůžkové oddělení

 

Pomáhat lidem je pro mě nejen poslání, ale i radost a zábava."


Rozsah poskytované péče na chirurgické klinice

Břišní chirurgie v celém rozsahu

 • Chirurgie trávicího traktu – nezhoubná i zhoubná onemocnění jícnu, žaludku, tenkého i tlustého střeva a konečníku, včetně léčby nespecifických střevních zánětů.
 • Zhoubná i nezhoubná onemocnění žlučových cest slinivky břišní i jater. Rekonstrukce žlučových cest pro stenózy iatrogenního původu.
 • Laparoskopické operace v rámci břišní chirurgie jsou samozřejmostí a to včetně operací pro nádory trávicího traktu. Relativně nová je metoda SILS (laparoskopie z jednoho řezu).
 • Operace kýl břišní stěny včetně miniinvazivních postupů.

Cévní chirurgie

 • Spektrum cévní chirurgie na klinice zahrnuje výkony na tepnách, odstupujících z oblouku aorty, především zásobujících mozek a výkony na tepnách horních a dolních končetin.
 • Dále jsou prováděny poúrazové rekonstrukce tepen. Vedle tepenných výkonů provádíme operace na žilách dolních končetin, operace na velkých žilách a operace na cévách v souvislosti s nádorovým onemocněním.
 • Ve spolupráci s dialyzačním střediskem provádíme konstrukci zkratů pro dialyzační přístup.

Endoskopická vyšetření GIT

 • Gastroskopie, koloskopie, rektoskopie, endosonografie konečníku, anální manometrie.

Hrudní chirurgie v celém rozsahu

 • Chirurgie plic, mezihrudí, bránice, chirurgie jícnu, vše včetně miniinvazivních přístupů.
 • Chirurgie palmární hyperhidrózy a dalších onemocnění vegetativního nervového systému.

Chirurgická intenzívní péče

 • Pooperační intenzivní péče je poskytovaná včetně péče o pacienty vyžadující umělou plicní ventilaci.

Chirurgie mléčné žlázy

 • Ošetření zhoubných i nezhoubných onemocnění prsu. Rekonstrukční výkony ve spolupráci s Klinikou plastické chirurgie FNB.

Chirurgie štítné žlázy

Péče o pacienty vyžadující operaci štítné žlázy.

Onkochirurgie

 • Jedná se o chirurgii nádorových onemocnění. Jednotlivé její součásti jsou zahrnuty ve výše uvedených položkách. Klinika je jedno z pracovišť Komplexního onkologického centra. Ve vybraných případech poskytujeme ošetření irevererzibilní elektroporatizací přístrojem Nano Knife.

Poranění hlavy, hrudníku a břicha

 • Péče v rámci traumatologického programu FNB.