Ortopedická klinika

Ortopedická klinika FNB, 1. LF UK a IPVZ se věnuje ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí – jednomu z největších medicínských oborů, který poskytuje léčebnou a preventivní péči pacientům všech věkových skupin. 

Kombinací akutní úrazové péče, akutní ortopedické péče i elektivní ortopedickém operativy se Vám dostává rozsáhlá oblast konzervativních i operačních výkonů zahrnujících jak vlastní pohybové ústrojí, tak i různě velké části příbuzných oborů, jako jsou neurochirurgie, plastická chirurgie, cévní chirurgie, revmatologie, onkologie, pediatrie a vůbec vše, co souvisí s pohybovým ústrojím. 

„Naše klinika pokrývá kompletní spektrum ortopedické operativy.

Přednosta kliniky 
prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.

„Základem naší péče jsou osvědčené lékařské postupy v kombinaci s moderními trendy.

Primář kliniky 
MUDr. Radovan Kubeš, Ph.D.