Odbor zdravotních pojišťoven

Odbor zdravotních pojišťoven patří pod Ekonomický úsek. Zajišťuje  kontakt se všemi zdravotními pojišťovnami, uzavírá smlouvy, provádí aktualizaci nasmlouvaných výkonů, zdravotnické techniky a nositelů výkonů.

Seznamuje s novou metodikou VZP. Vystavuje faktury, které  předává jednotlivým zdravotním pojišťovnám

Zpracovává zúčtovací zprávy ze zdravotních pojišťoven, fakturuje poskytnutou zdravotní péči. Zpracovává  informace  pro ÚZIS, MZČR a vedení Fakultní nemocnice Bulovka.

Součástí odboru je i kodérské oddělení, které kóduje hospitalizační případy podle platné metodiky CZ DRG.

Vedoucí

Ing. Eva Furchová

+420 26608 3408 eva.furchova@bulovka.cz