Odbor zdravotnické techniky

k

Vedoucí Odboru zdravotnické techniky

Ing. Ondřej Audolenský

+420 26608 4268 +420 603 489 351 ondrej.audolensky@bulovka.cz

Vedoucí oddělení biomedicínského inženýrství

Ing. Jan Ševčík

+420 26608 4268 +420 604 623 719 jan.sevcik@bulovka.cz

Vedoucí referátu podpory a nákupu

Hana Pleskotová

+420 26608 3373 hana.pleskotova@bulovka.cz